wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5795 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3531

 • Policja ostrzega przed oszustwem "na wnuczka"
  ... opolskim doszło do kolejnego usiłowania oszustwa metodą tzw. ...... "na wnuczka". ...... Opolska Policja otrzymała informację o aktywności oszustów działających tzw. ...... metodą na "wnuczka". ......   Pamiętaj! ...... Bądź czujny, nie daj się oszukać. ...... Przestępcy okradają osoby starsze z oszczędności ich życia. ...... Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim ...... aniem, Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś ...... Cię oszukać, natychmiast skontaktuj się z Policją dzwoniąc pod numer ...... alarmowy 112. ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne -silna mgła
 • FIESTA LATINA Festiwal dance - maraton latino dance 15.10.2019 r.
 • Wyjazd do Koniakowa 19.10.2019 r.
 • Zapytania radnych - kadencja 2018 - 2023
  ... z art 24 ust 3, 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących Gminy Radni mogą kierować ...... apytania do Burmistrza. ...... Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu ...... ania informacji o konkretnym stanie faktycznym ...... Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego ...... oraz wynikające z niego pytania. ...... Zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który ...... azuje je niezwłocznie Burmistrzowi. ...... Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na ...... nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania. ......   4/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie ...... środków na funkcjonowanie Rady Miejskiej w latach 2010 - 2019   3/2019 - ...... apytanie radnego Romana Kraszewskiego w ...... awie ilości zleconych projektów na adaptację ...... gminnych   2/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie ...... abezpieczenie ogrodzenia za trybunami stadionu ...... Baborowie   1/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie ...... akresu obsługi prawnej dotyczącej obiektu ...... przy Zespole Szkół w Baborowie     ...
 • Interpelacje radnych - kadencja 2018 - 2023
  ... z art 24 ust 3, 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących Gminy Radni mogą kierować ...... acje do Burmistrza. ...... Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy. ...... Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej ...... oraz wynikające z niej pytania. ...... Interpelacje składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który ...... azuje je niezwłocznie Burmistrzowi. ...... Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na ...... nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji. ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  ... Baborów, 2019-10-21 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 11 października ...... 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1196 o powierzchni 0,1100 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 5. ...... zł Kwota wadium: 590,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......    Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  ... Baborów, 2019-10-21 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 11 października ...... 11:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1200/3 o powierzchni 0,0589 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3. ...... zł Kwota wadium: 340,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  ... Baborów, 2019-10-21 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 11 października ...... 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1197 o powierzchni 0,0900 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4. ...... zł Kwota wadium: 490,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  ... Baborów, 2019-10-21 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 11 października ...... 11:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1194 o powierzchni 0,0490 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 290,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  ... Baborów, 2019-10-21 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 11 października ...... 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1180/1 o powierzchni 0,0810 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4. ...... zł Kwota wadium: 450,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  ... Baborów, 2019-10-21 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 11 października ...... 10:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1174 o powierzchni 0,0130 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1. ...... zł Kwota wadium: 110,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  ... Baborów, 2019-10-21 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 11 października ...... 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1181/2 o powierzchni 0,1470 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 7. ...... zł Kwota wadium: 780,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  ... Baborów, 2019-10-21 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 11 października ...... 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1182/2 o powierzchni 0,0370 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 230,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  ... Baborów, 2019-10-21 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 11 października ...... 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1173/1 o powierzchni 0,0130 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1. ...... zł Kwota wadium: 110,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  str  firm  ok  bip  test  a  wyloguj  s  chroniona
Przewodnik po urzędzie: