wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5512 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3277

 • UWAGA!
 • Wykaz nieruchomosci przezbaczonych do dzierżawy - dz. w Boguchwałowie, Baborowie
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy ...... astępujące nieruchomości: 1. ...... ałka niezabudowana nr 119 o pow. ...... 0,4300 ha położona w Boguchwałowie zapisana w Księdze Wieczystej pod Nr 26916  jako ...... trwałe( Ł) i rowy (W). ...... Dzierżawa gruntu przeznaczona  na cele rolnicze. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 60,00 zł brutto rocznie. ...... Czynsz płatny z góry do 30 września 2019. ...... nr 119 w Boguchwałowie oznaczona jest symbolem 2BO-WSII : tereny wód ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z otuliną. ...... Działka w części znajduje się w strefie obserwacji ...... archeologicznej "OW". ...... działki o pow. ...... 30m2 z działki nr  632/28 o pow. ...... 0,4286 ha położonej w Baborowie przy ul. ...... Kolejowej zapisanej w Księdze Wieczystej pod nr ...... jako zurbanizowane tereny  niezabudowane (Bp)  oraz inne tereny zabudowane ...... Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 15,00 zł brutto miesięcznie. ...... Czynsz płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Działka nr 632/28 położona w Baborowie oznaczona jest symbolem 4MWI - stanowi teren ...... abudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. ...... a się:1. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: w parterach nowo ...... realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% ...... użytkowej parteru budynków mieszkalnych;   a także biura i gabinety, a) ...... usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, ...... a, w lit. ...... a,  b) lokalizację wolno stojących ...... usługowych z zakresu funkcji wymienionej c) sieci i ...... a infrastruktury technicznej, miejsca ...... parkingi, place do ruchu pojazdów,  d) ulice wewnętrzne, e) zieleń ...... obiekty małej architektury, f) obiekty i urządzenia ...... i rekreacji, g) garaże, budynki gospodarcze. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowiązuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego ...... Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 9 maja  2019r. ...... w prasie oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • ZMIANA GODZIN PRACY UM W DNIU 19.04.2019
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 19 kwietnia 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 11. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Wesołych Świąt Wielkanocnych!
 • Apel do rolników Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu
 • INFORMACJA O PRZERWIE W PRACY UM w BABOROWIE
  ... aCJa O BRaKU MOŻLIWOŚCI ZaŁaTWIENIa  ...... SPRaW W URZĘDZIE MIEJSKIM w BaBOROWIE OD DNIa 17 KWIETNIa 2019 roku. ...... Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami związanymi z wymianą serwera od dnia ...... kwietnia br. ...... nastąpi przerwa w wykonywaniu usług przez UM  w Baborowie do ...... wykonania wymagany jest system informatyczny. ...
 • szkolenie ze stosowania zasad konkurencyjności i rozeznania rynku w projektach realizowanych w ramach RPO
 • Turniej piłki siatkowej o puchar Burmistrza 13.04.2019 r. godz. 9:00
 • Kiermasz Wielkanocny 13.04.2019 r.
 • Zajęcia decoupage 11 i 18.04.2019 r. godz. 14:00 - 17:00 Świetlica Miejska
 • Spotkanie informacyjne dla przedsiebiorców z zakresu efektywności energetycznej w MSP
 • Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 • Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
 • Informacja KRUS -Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
bip  test  a  ok  firm  katalog  chroniona  wyloguj  str  s
Przewodnik po urzędzie: