wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5298 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3154

 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... dniu  20 grudnia 2018 r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się III sesja Rady ...... w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 r. ...... - projekt druk nr 21/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt ...... nr 22/18;  uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 r. ...... projekt druk nr 23/18; uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej- ...... druk nr 24/18; przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami ...... arządowymi oraz innymi podmiotami ...... alizującymi zadania publiczne w 2019 roku – ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... akończenie obrad. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej      ...... Roman Kraszewski        ...... Baborów, dnia 12 grudnia 2018 r. ...
 • Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... acja Przewodniczących  Komisji Oświaty, ...... Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM ...... Baborowie       ...... Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu ...... Rozwoju Gospodarczego  RM informują, że w dniu 19 ...... a 2018r. ...... się wspólne posiedzenie obu Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie z następującym porządkiem: ...... atyka posiedzenia: Szkolenie Radnych z ...... akresu obsługi elektronicznego systemu obsługi ...... ady Miejskiej. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do ...... Gminy Baborów na 2018 r. ...... - projekt druk nr 21/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt ...... nr 22/18;  uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 r. ...... - projekt druk nr 23/18; uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej- ...... druk nr 24/18; przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami ...... arządowymi oraz innymi podmiotami ...... alizującymi zadania publiczne w 2019 roku – ...... Sprawy bieżące. ......     Przewodnicząca Komisji       ...... Przewodnicząca Komisji Jadwiga Kowalczykowska       ...... Irena Biegus        ...
 • Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  ... Burmistrz Gminy Baborów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ...... wymienionych w art. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do ...... apoznania się z projektem Uchwały w sprawie ...... a programu współpracy Gminy Baborów z  ...... anizacjami pozarządowymi oraz innymi ...... ami realizującymi zadania publiczne w 2019 ...... Projekt ten podlega konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX-288/10 Rady ...... w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. ...... w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z ...... anizacjami pozarządowymi i podmiotami ...... w art. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ...... aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych ...... anizacji. ...... Zgodnie z § 4 ust 3 w/w zasad, organizacje pozarządowe w nieprzekraczalnym terminie ...... dnia 12 do 18 grudnia 2018 roku mogą złożyć w Sekretariacie Urzędu ...... w Baborowie, ul. ...... Ratuszowa 2a - I piętro pok nr 14, pisemną opinię ...... Projektu programu współpracy na 2019 rok. ...... Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza dotyczące zgłoszonych ...... i uwag zostaną zamieszczone na stronie BIP do dnia 20 grudnia 2019 roku. ...... projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z  ...... anizacjami pozarządowymi oraz innymi ...... ami realizującymi zadania publiczne w 2019 ...
 • UWAGA ! Wyłudzenie na terenie Baborowa metodą na policjanta, informację podała Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach.
 • Charytatywny Marsz Mikołajów dla Oskara
 • Bank Żywności
 • Gala świąteczna 08.12.2018 r.
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 24 grudnia 2018r. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......     Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor ds.infrastruktury komunalnej.
 • Spotkanie mikołajkowe w Przedszkolach ZSP w Baborowie
 • Warsztaty smaków bozonarodzeniowych 05.12.2018 r.
 • VIII Kadencja - 2018 - 2023
  ... adni Rady Miejskiej w Baborowie wybrani w ...... ach w dniu 21 października 2018 r. ......   Kraszewski Roman – Przewodniczący Rady; Śliwiński Wojciech ...... Wiceprzewodniczący Rady: Bartman Kamila; Biegus Irena; Bliźnicki Marian; ...... adel Magdalena; Fitzoń Dorota; ...... alita Dagmara; Jakubowska Michalina; ...... alczykowska Jadwiga; Morys Kazimierz; ...... a Jarosław; Sobczyk Wiesław; Stanulewicz ...... a; Tokarz Krzysztof. ...
 • INFORMACJA ! W DNIU 24 GRUDNIA 2018 r. URZĄD MIEJSKI W BABOROWIE BĘDZIE NIECZYNNY.
  ... aGa! ...... W dniu 24 grudnia 2018 r. ...... (Wigilia) Urząd Miejski w Baborowie będzie nieczynny. ......        Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Informacja o organizacji dyżuru LPI Funduszy Europejskich
 • Warsztaty wokalne - kolędy polskie 28-29.11.2018 r.

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  ok  chroniona  firm  str  test  s  katalog  a  bip
Przewodnik po urzędzie: