wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5907 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3654

 • Zagrożenie wystąpieniem grypy ptaków HPAI
  ... a ptaków – informacje ogólne Grypa ptaków ...... wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. ...... Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać ...... achorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ...... actwa domowego. ...... Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może ...... ać drobiu i produktów pochodzenia ...... arskiego co najmniej z regionu, w którym ...... a się pojawiła, niestety również, w zależności ...... umów bilateralnych (świadectwo zdrowia), z obszaru całego państwa, co generuje ...... ardzo wymierne straty finansowe. ...... Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. ...... Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ...... aniczone do azji i afryki. ...... Jednak należy stwierdzić, że dotychczas nie stwierdzono zachorowań spowodowanych ...... grypy H5N8 u człowieka. ...... Wyróżnia się wiele odmian wirusa grypy, które oznaczane są symbolami, takimi ...... ak np. ...... Wirusy grypy bardzo szybko mutują, a to sprawia, że skuteczność szczepionek jest bardzo ...... aniczona, nie ma też skutecznych leków, gdyż, ...... antybiotyki działają na bakterie, a nie na wirusy. ...... Dlatego jak na razie jedyną efektywną bronią w walce z grypą ...... aków jest: szybkie rozpoznanie choroby w ...... aboratorium, likwidacja ptaków w ognisku ...... az wprowadzenie tymczasowych restrykcji na ...... arze występowania grypy, aby zapobiec jej ...... alszemu rozprzestrzenieniu (zgodnie z decyzją ...... Poza szybkim tempem mutacji, wirus posiada szereg innych niekorzystnych cech. ...... Na przykład długo przeżywa w niskich temperaturach: w temperaturze +4°C (temperatura ...... ponad 2 miesiące, a w zamrożeniu wiele miesięcy, a nawet lat. ...... Dlatego też mylny, choć bardzo rozpowszechniony, jest pogląd, że „zima ...... wirusy grypy, gdyż to właśnie w tym okresie choroba występuje ...... ajczęściej. ...... Wirus jest zdradliwy również z tego względu, że u jednych ...... aków (np. ...... kur czy indyków) może powodować bardzo gwałtowny przebieg i wysoką śmiertelność, ...... as gdy inne gatunki (np. ...... kaczki czy gęsi) czasami chorują, a niekiedy pozostają zdrowe. ...... W tym samym czasie wirus może się u nich niepostrzeżenie ...... amnażać i mogą one stanowić „ciche” źródło ...... akażenia dla wrażliwych ptaków. ...... Na szczęście wirus grypy posiada też kilkaabych punktów. ...... Po pierwsze – jest bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę i pod działaniem 70°C ...... prawie natychmiast. ...... Dlatego też drób i jajaaściwie upieczone, usmażone lub ugotowane są w ...... Po drugie – powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, mydło i detergenty ...... ardzo skutecznie eliminują zagrożenie. ...... Zachowanie podstawowych zasad higieny, częste mycie rąk ciepłą woda z ...... dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, są prostymi, a jednocześnie bardzo ...... sposobami zapobiegania grypie. ...... Krajowe laboratorium referencyjne ds. ...... grypy ptaków, PIWet-PIB w Puławach Jakie objawy mogą sugerować, że drób choruje na ...... Na początku choroby spada apetyt i pragnienie. ...... Ponieważ wirus atakuje mózg, chore osobniki mogą wykazywać ...... awy nerwowe: drgawki, porażenia skrzydeł, ...... chód, skręt szyi, czy też wygięcie szyi na grzbiet (tzw. ...... „patrzenie w gwiazdy”). ...... Towarzyszyć temu może duszność, sine zabarwienie grzebienia i biegunka. ...... Ptaki są osowiałe, mają nastroszone pióra i gromadzą się wokół źródeł ciepła. ...... U drobiu nieśnego gwałtowanie spada liczba składanych jaj. ...... U gęsi składane jaja mogą być pozbawione skorup (tzw. ...... „lanie jaj”). ...... Hodowca powinien jednak pamiętać, że opisane wyżej objawy nie zawsze muszą występować. ...... Czasami występują nagłe przypadki śmiertelne, bez poprzedzających je ...... auważalnych zmian w zachowaniu. ...... Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ...... środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. ...... Inne gatunki mogą w ograniczonym stopniu odgrywać rolę w ...... aniu wirusa na bliskie odległości. ...... Drób może się zakazić jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. ...... zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. ...... Nie jest przy tym konieczne, aby użytkowanie tych miejsc odbywało się w tym samym ...... asie. ...... innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej ...... aturze (o czym wspomniano wyżej). ...... Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach ...... długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu. ...... Należy jednak pamiętać, że do zakażenia może dojść nie tylko wtedy, gdy wypuszczany ...... a zewnątrz drób będzie korzystał z tych samych ...... co ptaki wolno żyjące, ponieważ wprowadzenie do gospodarstwa słomy albo zielonki ...... anieczyszczonych odchodami zawierającymi wirus ...... być przyczyną zachorowania. ...... Dlatego jest niezwykle istotne, aby w okresie wysokiego ryzyka nie tylko ...... ać ptaki w zamknięciu, ewentualnie na ...... i ściśle kontrolowanych wybiegach, ale należy też właściwe zabezpieczać słomę pod ...... przykryciem lub dezynfekować z zewnątrz baloty środkami dezynfekcyjnymi, które można ...... ać w obecności ptaków. ...... Bardzo ważne jest, aby myśliwi po polowaniach nie wchodzili przez 3 doby do pomieszczeń, ...... utrzymywany jest drób, a najlepiej w okresie wysokiego zagrożenia ...... ali z polowań. ...... Nie wolno też wprowadzać do gospodarstwa drobiu niewiadomego pochodzenia, a ...... podchodzić do pokątnych ofert sprzedaży ptaków po „okazyjnej” cenie od nieznanych osób. ...... Takie działania są nielegalne. ...... Handel drobiem jest dozwolony tylko w okresie, ...... grypa na danym obszarze nie występuje, dodatkowo w ściśle wyznaczonych miejscach i pod ...... adzorem powiatowego lekarza weterynarii. ...... Jeśli jednak wirus znajdzie się w gospodarstwie, może ulec dalszemu rozwleczeniu przez ...... a na butach, odzieży czy środkach transportu. ...... Właściciel drobiu powinien zawsze pamiętać o tym, że każda choroba charakteryzuje się ...... „okresem inkubacji”, kiedy wirus już jest w gospodarstwie, ...... ale ptaki, chociaż same wyglądają zdrowo, ...... alają już wirus do otoczenia. ...... Dlatego do obsługi ptaków należy zawsze wykorzystywać oddzielną odzież ...... i buty, w których nie wolno wychodzić poza teren obiektu, w którym znajdują się ptaki. ...... Sposoby szerzenia się zakażeń wirusem grypy przedstawia schematycznie ...... a rycina: W 2016 i 2017 roku Europa ...... adczyła największej w historii epidemii grypy ...... aków. ...... Nie ominęła ona niestety również Polski. ...... Wirus H5N8 przywędrował do naszego kraju wraz z dzikim ptactwem podczas jesiennych ...... acji z azji. ...... Ogółem stwierdzono 65 ognisk u drobiu, zarówno przyzagrodowego, jak również na dużych ...... ach. ...... Jego obecność wykryto też u dzikich ptaków w 68 lokalizacjach, a oprócz odmiany H5N8 ...... ał u nich także wariant H5N5. ...... Chorobę stwierdzano w Polsce u różnych gatunków drobiu: kur, indyków, gęsi i kaczek. ...... Wśród dzikich ptaków dominowały łabędzie. ...... Ostatnie ognisko zostało rozpoznane w Polsce w marcu 2017 roku, ale w Europie ...... H5N8 utrzymywał się jeszcze długo. ...... Ponadto jesienią 2017 roku powrócił w zmienionej ...... jako wariant H5N6. ...... Na szczęście nie dotarł do Polski, a epidemia na kontynencie ma znacznie mniejszy zasięg ...... Niestety, koniec roku 2019 (30 grudnia) to ponowne pojawienie się wirusa grypy ...... aków H5N8 w Polsce, województwo lubelskie, ...... at lubartowski. ...... Podsumowanie: Wirusy grypy ptaków ciągle występują na kontynencie ...... jednak okres największego ryzyka wystąpienia epidemii obejmuje miesiące jesienno-zimowe i ...... należy zachować szczególną czujność Drób (ale również paszę i wodę) należy utrzymywać w ...... uniemożliwiający kontakt z dzikim ptactwem Nie wolno pozwolić ptakom domowym na ...... anie ze zbiorników wodnych, a słomę służącą ...... ako ściółkę trzeba odpowiednio zabezpieczyć ...... dostępem dzikich ptaków Odzież i obuwie w których obsługiwane ...... ptaki oraz sprzęt do obrządku powinny być przeznaczone ...... do tego celu; powinny być każdorazowo myte i często odkażane Wszystkie ...... adki wystąpienia problemów zdrowotnych ...... azujących na możliwość zakażenia wirusem grypy ...... aków, szczególnie gdy obserwowany jest nagły ...... śmiertelności, spadek pobierania paszy i wody, drgawki, porażenia, skręty szyi, ...... asinienia grzebienia, duszność czy gwałtowne ...... adki nieśności, muszą być zgłaszane lekarzowi ...... arii. ...... Opracowali, 2020-01-01: prof. ...... Krzysztof Śmietanka, prof. ...... Krzysztof Niemczuk; Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy ...... Badawczy w Puławach. ...... Czytaj więcej:   ...
 • KRUS informuje
  ... achunek podatkowy na Twoje wydatki Będzie ...... numer konta do rozliczeń z urzędem skarbowym Od 1 stycznia podatnicy i płatnicy ...... się rozliczać z urzędem skarbowym za pośrednictwem własnych, indywidualnych ...... achunków bankowych. ...... Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika ...... urząd skarbowy. ...... Indywidualny rachunek podatkowy do zaaty VaT, PIT, CIT można sprawdzić na stronie ...... gdzie dostępny jest generator mikrorachunku podatkowego lub można go sprawdzić ...... w dowolnym urzędzie skarbowym. ...... W celu jego sprawdzenia wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. ...... Mikrorachunek podatkowy to korzyści dla Ciebie. ...... w wygodny i prosty sposób zaacisz PIT, CIT, VaT szybko sprawdzisz numer ...... każdym miejscu będziesz mieć ten sam rachunek, także po przeprowadzce lub zmianie ...... firmy unikniesz omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto szybko otrzymasz ...... aświadczenie np. ...... o niezaleganiu w podatkach dzięki sprawniejszej obsłudze płatności Masz ...... ania skontaktuj się z pracownikiem urzędu ...... arbowego pod nr telefonu: 801 055  ...... lub 22/ 330 03 30 Informacja dla użytkowników  Portalu  dla ......  eKRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia ...... istnieje możliwość wygenerowania zaświadczenia zawierającego informacje o okresach ...... ania ubezpieczeniu społecznemu rolników. ...... Szczegółowe  informacje  dostępne są  na stronie ...... Opolski KRUS organizuje II edycję w ramach cyklu spotkań szkoleniowo-informacyjnych ...... a rolników z województwa opolskiego   ...... Wzorem ubiegłego roku opolski KRUS zaprasza rolników do udziału w II edycji spotkań ...... acyjnych, które będą przeprowadzone w każdym z ...... powiatów województwa opolskiego. ...... Spotkania prowadzone są w konwencji warsztatów szkoleniowych i obejmują: - panel ...... ażowy, prowadzony przez specjalistów GRUPY ...... aZOTY Zaady azotowe Kędzierzyn S. ...... a. ...... - problematykę prewencji wypadkowej w rolnictwie, przekazaną przez ...... awicieli Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu ...... az - pakiet bieżących informacji, ...... awionych przez osoby reprezentujące instytucje ...... ałające na rzecz rolników. ...... Celem organizowanych spotkań jest propagowanie zasad bezpiecznego prowadzenia ...... ałalności rolniczej, zarówno w odniesieniu do ...... anych upraw, jak i bezpiecznego korzystania z ...... aszyn i urządzeń, bezpiecznej obsługi zwierząt ...... arskich oraz bezpiecznych zachowań podczas ...... ania prac w gospodarstwie. ...... Poprzez realizację tego rodzaju spotkań KRUS wypełnia jeden ze swoich głównych ...... działalności, jakim jest ograniczenie wypadków w rolnictwie. ...... Pomimo, iż Opolszczyzna należy do jednych z najbezpieczniejszych regionów w kraju, wyrażamy ...... anie, że tego typu działania przyczynią się do ...... ania nadal niskiego wskaźnika wypadkowości, ...... aż życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne i nie ...... ależy ustawać w dbałości o zachowanie jego ...... a. ...... Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach rolników zainteresowanych stałym ...... poziomu bezpieczeństwa życia i pracy w gospodarstwach. ...... Gwarantujemy przyjemną atmosferę, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a także smaczny ...... Lech Waloszczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu Ubezpieczenie ...... na wniosek a terminowość opłacania składek Osoby niespełniające warunków do ...... ania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których ...... ałalność rolnicza stanowi stałe źródło ...... ania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po ...... Ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek (dobrowolnie)  może być objęty ...... prowadzący działalność rolniczą na gruntach o obszarze do 1 ha przeliczeniowego ...... rolnych, pracujący w gospodarstwie rolnym małżonek lub domownik, który nie jest związany ...... rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli praca w gospodarstwie rolnym stanowi stałe źródło ...... utrzymania oraz  rolnik, który przeznaczył grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego ...... zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pod ...... arunkiem, że ww. ...... osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i ...... w ZUS lub zaopatrzeniu emerytalnemu określonemu w odrębnych przepisach i ...... mają ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź do świadczeń z ...... społecznych (zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku ...... acy). ...... Ubezpieczenie na wniosek powstaje z dniem określonym przez osobę ...... ainteresowaną, nie wcześniej jednak niż z ...... złożenia wniosku. ...... Osoby ubezpieczone na wniosek  muszą zwracać szczególną uwagę ...... a terminowość opłacania składek, oraz ...... wynikające z nieterminowego opłacenia składki. ...... Zgodnie z art. ...... i art. ...... a ust. ...... ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. ...... nieopłacenie składki w terminie jest  traktowane jak odstąpienie od ubezpieczenia na ...... chyba że przed upływem terminu płatności składki rolnik złożył podanie o jego odroczenie ...... albo udowodni, że nieopłacenie składki w ...... awowym terminie było skutkiem siły wyższej. ......  Przyjmuje się, że „siłą wyższą” jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia ...... niemożliwe do zapobieżenia oraz niezawinione przez daną osobę np. ...... klęska żywiołowa, wypadek, naa choroba o gwałtownym przebiegu, która uniemożliwiła ...... anie normalnych czynności. ...... W związku z powyższym Rolnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ...... zwrócić się do właściwej ze względu na siedzibę działalności jednostki  KRUS, ...... której podlega ubezpieczeniu z wnioskiem o odroczenie ...... płatności bieżącej składki. ...... Niemniej, aby podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników wniosek ...... aki winien być złożony przed ustawowym ...... płatności, a wpłata dokonana w nowo ustalonym terminie. ...... Składki opłacone po wyznaczonym terminie powodują ustanie ...... a i wyłączenie takiej osoby z dobrowolnego ...... a społecznego rolników. ...... Rolnik może starć się o przywrócenie ubezpieczenia w KRUS, ...... w nadzwyczajnych sytuacjach może mieć miejsce. ...... Należy wówczas udowodnić, iż nieterminowe opłacenie składek było skutkiem działania „siły ...... WaŻNE! ...... Terminy opłacania składek: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października ...... Terminy przekazywania PIT  za 2019 r. ...... W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2019 r. ...... organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie ...... atku według ustalonego wzoru (tj. ...... PIT-40a) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, ...... socjalnych, świadczeń przedemerytalnych (…) oraz właściwym urzędom skarbowym. ...... Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia ...... atku, zobowiązany jest sporządzić i ...... azać inną informację o wysokości uzyskanego ...... Informujemy, że takie dane zostaną przesłane drogą elektroniczną do urzędów skarbowych ...... końca stycznia 2020 r. ...... Natomiast formularze PIT do świadczeniobiorców będą przekazane tak jak ...... as, to jest do 29 lutego 2020 r. ...... Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2019 r. ...... emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka ...... anizacyjna ZUS lub odwrotnie, realizowała w ...... anym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną ...... urząd skarbowy, obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek ...... w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym ...... atkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób ...... any dla osób samotnie wychowujących dzieci ...... a, że takie oświadczenie emeryt/rencista ...... ał w 2019 r. ...... nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów ...... unikaniu podwójnego opodatkowania, przed końcem roku podatkowego tj. ...... do dnia 31 grudnia 2019 r. ...... emeryt lub rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego ...... a podatku, z uwagi na wstrzymanie wypłaty ...... po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć nadpłaty/niedopłaty podatku. ...... Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi ...... renciście formularz PIT-11a – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego ...... a rok podatkowy 2019. ...... Emeryt lub rencista, który otrzyma PIT-11a powinien sam złożyć zeznanie podatkowe ...... arz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie ...... arbowym (w formie papierowej lub drogą ...... bądź dokonać akceptacji zeznania udostępnionego na Portalu podatkowym ...... a Finansów. ...... Należy pamiętać, aby zeznanie takie złożone lub zaakceptowane zostało w ...... aczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 roku. ...... W przypadku emeryta lub rencisty, który oprócz dochodów ...... azanych w rocznym obliczeniu podatku lub ...... acji uzyskanej z KRUS nie uzyskał innych ...... podlegających opodatkowaniu, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego ...... ania przed upływem dnia 30 kwietnia 2020 r. ...... oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (tzw. ...... automatyczna akceptacja). ...... Ponadto Kasa informuje, że każdy emeryt lub rencista, który chce ...... ać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia ...... atku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w ...... adku osób samotnych), mimo obliczenia podatku ...... Kasę – również sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym ...... skarbowym lub za pośrednictwem Portalu podatkowego w ww. ...... W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11a lub ...... a. ...... Podstawa prawna: art. ...... 7 - 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...... o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...... KRUS przypomina:   1. ...... Jeżeli uległeś wypadkowi w rolnictwie, zgłoś go jak najszybciej ...... najbliższej Placówki Terenowej Kasy lub Oddziału Regionalnego. ...... Nie czekaj na zakończenie leczenia. ...... Zgłoś wypadek bez zbędnej zwłoki – zalecane do 14 dni. ...... Zbyt późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, co ...... spowodować odmowę prawa do odszkodowania. ...... Zgłoszenie wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie ...... za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub mailowo. ...... Uprawnionym do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie jest poszkodowany (rolnik, ...... pomocnik rolnika), podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i ...... acierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku. ...... Jednorazowe odszkodowanie przysługuje: a) ubezpieczonemu, który doznał stałego lub ...... ałego uszczerbku na  zdrowiu wskutek ...... adku przy pracy rolniczej lub rolniczej ...... zawodowej, b) członkom rodziny ...... który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. ...... Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli: ...... a) spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub b) ...... w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem ...... odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o ...... działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. ...... Każdy wypadek rozpatruje się indywidualnie. ...... Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej ...... określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Praca w ...... arstwie rolnym niesie za sobą wiele ...... których następstwem mogą być wypadki lub choroby zawodowe. ...... Proszę, zadbajcie o zdrowie, dla siebie i swoich najbliższych. ...... Lech Waloszczyk Dyrektor OR KRUS w Opolu   ...
 • Informacje dot. zagrożenia ASF
  ... zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, ...... ających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i ...... Wsi z dnia 6 maja 2015 r. ...... w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego ...... świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. ...... Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu ...... ochrony stad świń przed aSF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza ...... arami objętymi restrykcjami w związku z ...... aniem aSF (poza obszarem zagrożenia, objętym ...... aniczeniami i ochronnym). ...... Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie: 1. ...... karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno ...... prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na ...... gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są ...... ane świnie, 3. ...... zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno ...... oraz domowych, 4. ...... utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są ...... ane tylko świnie, mających oddzielne wejścia ...... az niemających bezpośredniego przejścia do ...... pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, 5. ...... wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, ...... wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie, 6. ...... stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane ...... czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego ...... świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, 7. ...... bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń, ...... używanie przez osoby wykonujące czynności związane ...... obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do ...... ania tych czynności, 9. ...... wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane ...... i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość ...... mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie ...... a niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat ...... stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka ...... sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, ...... archlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i ...... oraz bieżące aktualizowanie tego spisu, 11. ...... zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości ...... co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń ...... gospodarstwie w systemie otwartym. ...... W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz: 1. ...... wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok ...... tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz ...... ateriałów i przedmiotów, które mogły zostać ...... ażone wirusem aSF, 2. ...... wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ...... ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich ...... karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ...... aniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że ...... zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ...... aSF lub składowano w miejscu niedostępnym dla ...... co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom, 4. ...... wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ...... dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru ...... agrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w ...... unieszkodliwienia wirusa aSF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co ...... ajmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem. ...... Ważne daty: Od dnia 28 lutego 2018 r. ...... – powyższe wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, ...... alizowanych na terytorium RP poza obszarami ...... restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym). ...... Od kwietnia 2018 r. ...... – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. ...... wymagań. ...... Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie przepisów ...... awy z dnia 11 marca 2004 r. ...... o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt: W przypadku ...... a nieprawidłowości w spełnianiu powyższych ...... agań, powiatowi lekarze weterynarii: 1) ...... z art. ...... ustawy będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem usunięcia uchybień w czasie ...... niż 5 miesięcy; lub 2) zgodnie z art. ...... ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich ...... ania w gospodarstwie, z możliwością ...... a z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi ...... rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny; 3) zgodnie z art. ...... 3 będą wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w ...... adku nieusunięcia uchybień po czasie ...... w pkt 1); 4) za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze ...... budżetu państwa. ...... nie wcześniej niż przed upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie, ...... a może zgłosić do powiatowego lekarza ...... arii, że jego gospodarstwo spełnia wymagania. ...... Jeżeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w ...... arstwie zapewniono spełnianie wymagań, ...... atowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję ...... akazującą utrzymywania w tym gospodarstwie ...... Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej ...... acji hodowli świń w wyniku wydania decyzji ...... atowego lekarza weterynarii. ...... Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez agencję Restrukturyzacji i ...... acji Rolnictwa (aRiMR). ...... Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 ...... a 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok ...... ania świń: 1. ...... za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń, 2. ...... w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie ...... wypłacane maksymalnie za 50 sztuk. ...... Główny Lekarz Weterynarii przypomina! ...... afrykański pomór świń (aSF) występuje w Polsce od lutego 2014 roku. ...... To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. ...... Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. ...... Powoduje jednak znaczne straty dlaaścicieli świń oraz dla producentów mięsa ...... Jak rozpoznać aSF? ...... U zwierząt występuję gorączka, może osiągać nawet do 42°C, przyśpieszony oddech, ...... ałość, możliwa utrata apetytu i pragnienia ...... przekrwienia lub zasinienia mogą wystąpić na uszach, ogonie, kończynach i klatce ...... Zazwyczaj pierwsze w stadzie chorują duże sztuki: lochy, knury, ...... Padnięcia nawet pojedynczych świń w stadzie mogą być skutkiem rozwijania się ...... akażenia świń wirusem aSF w gospodarstwie. ...... Nie należy zatem zwlekać ze zgłoszeniem informacji o niepokojących ...... awach do lekarza weterynarii opiekującego się ...... adem lub do najbliższej lecznicy dla zwierząt. ...... W przypadku wykrycia aSF w gospodarstwie, w którym przestrzegane są przepisy ...... awa dotyczące zdrowia zwierząt oraz ...... acji i rejestracji świń – właścicielowi ...... pełne odszkodowanie za zabite zwierzęta, zniszczone produkty i sprzęt w ...... arstwie. ...... Szczegółowe informacje na stronach: https://www. ...... aSF lub u właściwego powiatowego lub ...... lekarza weterynarii. ...... Czytaj więcej:   ...
 • Łowiectwo - Informacje Burmistrza o terminach polowań zbiorowych oraz miejscach przechowywania książek ewidencji polowań indywidualnych
  ... Obwieszczenia Burmistrza Gminy Baborów o miejscach przechowywania książek ...... pobytu na polowaniu indywidualnym Miejsce przechowywania książki ...... polowań Koła Łowieckiego "Sokół" w Bielsku Białej   Informacje o planowanych ...... ach polowań zbiorowych Zgodnie z art 42ab ...... 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. ...... - Prawo łowieckie (Dz. ...... 67) Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje - co najmniej ...... a 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia ...... ania zbiorowego - Burmistrzowi właściwemu ze ...... na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o ...... anowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia ...... zakończenia, oraz miejscu tego polowania. ...
 • Zapraszamy na zajęcia do Świetlicy Miejskiej w Baborowie!
 • Ferie zimowe 17-21.02.2020 r.
 • OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2020 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  ... Gminy Baborów 48-120 Baborów ul. ...... Ratuszowa 2a ogłasza   otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 ...... adań z zakresu pomocy społecznej, który jest ...... any do organizacji pozarządowych, o których ...... a w art. ...... 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. ...... 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy ......  w następującym zakresie:   „Usługi terapeutyczne ...... a osób niewidomych i słabowidzących z terenu ...... Baborów realizowane w 2020 roku”   Wysokość środków ...... aczonych na realizację zadania w roku 2020 - 1. ......   Warunki konkursu: Oferty wraz z załącznikami na realizację zadania należy ...... adać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej ...... rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego ...... roku do godziny 1200  (z adnotacją „"KONKURS Z ZaKRESU POMOCY ...... 2020”) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. ...... atuszowa 2a lub przesłać pocztą na adres ...... Miejskiego w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a. ...... Warunki przyznania dotacji: Podmiot składający ofertę: wykonuje zadanie ...... amodzielnie; posiadaasną kadrę i zaplecze ...... realizacji zadania; zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej ...... otrzymanych na realizację umowy. ...... Termin i warunki realizacji zadania. ...... Beneficjenci zadań: osoby niewidome i słabowidzące. ...... Miejsce realizacji zadania: Gmina Baborów. ...... Tryb i kryteria wyboru oferty. ...... Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ...... mogą być przeznaczone na finansowanie: 1) realizacji projektów finansowanych ...... budżetu Gminy Baborów z innego tytułu; 2) zakupu ...... 3) kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność ...... publicznego; 4) zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o ...... achunkowości o wartości początkowej ...... aczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, ...... której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych; 5) działalności politycznej lub ...... 6) kosztów świadczeń medycznych, w tym pielęgniarskich i ...... abilitacyjnych, z wyjątkiem wydatków ...... na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia ...... ające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu ...... Narodowym Funduszu Zdrowia. ...... Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej ...... aborowie, ul. ...... Ratuszowa 35 tel. ...... Formularz oferty wraz z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w Ośrodku ...... Społecznej w Baborowie oraz w wersji elektronicznej na stronie ...... aborow. ...... Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie zadania jest Zastępca ...... a Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie – ...... ani Ewa Pruszowska. ...... Oferty złożone w terminie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podlegają ...... uzupełnienia braków  formalnych. ...... Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie: 1) ...... a brakujących podpisów pod wnioskiem, w ...... adku gdy wniosek nie został podpisany przez ...... osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; 2) złożenia ...... pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania ...... ań majątkowych; 3) poświadczenia za ...... z oryginałem złożonych dokumentów do wniosku przez ...... uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; 4) uzupełnienia ...... awozdania merytorycznego i finansowego. ...... Po zamieszczeniu w terminie do 14 lutego 2020 r. ...... na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie oraz na ...... aborow. ...... listy ofert zawierających braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacja ...... w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne. ...... W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta ...... anie odrzucona z przyczyn formalnych. ...... Oferty, które spełniły warunki formalne oraz zostały pozytywnie ocenione pod względem ...... przedstawione są przez Komisję Konkursową do wyboru ...... Gminy Baborów. ...... Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności: 1) możliwości ...... alizacji zadania przez wnioskodawcę; 2) ...... przewidywanych efektów realizacji zadania; 3) deklarowaną jakość działania i ...... alifikacje osób mających realizować zadanie; ...... 4) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej ...... charakterze; 5) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w ...... do zakresu rzeczowego zadania; 6) zadeklarowany udział środków finansowych własnych ...... albo pozyskanych z innych źródeł na  ...... alizację zadania oraz wkład rzeczowy i osobowy, ...... w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; 7) analizę i ocenę ...... alizacji zadań zleconych wnioskodawcy  w ...... 8) rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim ...... pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia; 9) wysokość dotacji, ...... a jest przeznaczona na realizację zadania. ...... Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania ...... zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym ...... a terminu składania ofert oraz zmiany podjęcia ...... co do rozstrzygnięcia konkursu. ...... Zadanie zlecone będzie na zasadzie dofinansowania w formie wsparcie zadania publicznego. ...... Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs wpłynie jedna oferta. ...... Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 17 lutego 2020 roku. ...... O wyborze realizatora zadania wybrany podmiot zostanie powiadomiony pisemnie. ...... Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa ...... awarta pomiędzy Gminą Baborów a Podmiotem. ...... Wzór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do ...... a Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku ...... z dnia 24 października 2018 r. ...... w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji ...... adań publicznych oraz wzorów sprawozdań z ...... ania tych zadań  (Dz. ...... Informacja o realizacji ww. ...... zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2018 i 2019. ...... Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu ...... Baborów były dofinansowane ze środków publicznych Gminy w wysokości: ...... Usługi realizował Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w ...... ach. ...... Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w ...... ach Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. ...... Ratuszowa 2a i Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie ul. ...... atuszowa 35 oraz w Biuletynie Informacji ...... Gminy Baborów. ......   Baborów, dnia 20 stycznia 2020 r. ...... BURMISTRZ Tomasz Krupa ...
 • Nadchodzące wydarzenia
 • Wyjazd na Koncert Wiedeński 22.02.2020 r.
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  ... Baborów, 2020-01-16 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 8 stycznia 2020 ...... 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1196 o powierzchni 0,1100 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 5. ...... zł Kwota wadium: 590,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  ... Baborów, 2020-01-16 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 8 stycznia 2020 ...... 11:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1200/3 o powierzchni 0,0589 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3. ...... zł Kwota wadium: 340,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  ... Baborów, 2020-01-16 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 8 stycznia 2020 ...... 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1197 o powierzchni 0,0900 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4. ...... zł Kwota wadium: 490,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  ... Baborów, 2020-01-16 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 8 stycznia 2020 ...... 11:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1194 o powierzchni 0,0490 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 290,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  ... Baborów, 2020-01-16 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 8 stycznia 2020 ...... 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1180/1 o powierzchni 0,0810 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4. ...... zł Kwota wadium: 450,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  ... Baborów, 2020-01-16 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 8 stycznia 2020 ...... 10:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1174 o powierzchni 0,0130 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1. ...... zł Kwota wadium: 110,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  str  s  test  wyloguj  katalog  a  chroniona  firm  bip
Przewodnik po urzędzie: