wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5376 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3226

 • Dyżur Prokuratury Rejonowej w Głubczycach w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  ... Prokuratura Rejonowa w Głubczycach informuje, że w dniach od 18 lutego 2019 r. ...... przypada Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym ...... W związku z tym prokuratorzy tut. ...... Prokuratury w ramach swojej działalności będą pełnić dyżury w godzinach pracy ...... od 7:30 do 15:00 celem udzielenia pomocy osobom potrzebującym, pokrzywdzonym ...... Pomoc będzie polegać min. ...... na przyjmowaniu zawiadomień o przestępstwie, udzielaniu porad ...... awnych. ...... W dniach 23-24. ...
 • Huta Pieniacka - Babice 2019
 • Wyjazd do kina "Helios" Kędzierzyn-Koźle 01.03.2019 r,
 • INFORMACJA
  ... Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny w godzinach od 7. ...... z powodu szkolenia pracowników. ...... Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia w Babicach
 • OBWIESZCZENIA Burmistrza dotyczące planowania przestrzennego
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... Na podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 2204) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część ...... ałki o pow. ...... 0,0213 ha z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1242/6  ......  w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej, zapisanej w  Księdze Wieczystej pod Nr ...... jako rola kl. ...... IIIa i tereny budowlane z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. ...... Czynsz płatny z góry  do 30 września danego roku. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy ...... aniowej wielorodzinnej. ...... Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków ...... agospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: Teren ...... alizowany na obszarze miasta Baborów ...... działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 Ba-RI i zgodnie ze ...... stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 Ba-RI:Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla ...... rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na czas nieoznaczony (przedłużenie umowy ...... awy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy). ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 32 zł brutto rocznie. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości stawek ...... awek czynszu oraz podatku od towarów i usług. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 4 marca  2019r. ...... w prasie  oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • Ferie zimowe 04.02 - 08.02.2019 r.
 • Spotkanie dla przedsiebiorców zainteresowanych inwestycjami w powiecie głubczyckim
 • Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
 • ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU -11 i 18 lutego 2019 roku
  ... aNa GODZIN PRaCY  URZĘDU MIEJSKIEGO W ...... aBOROWIE W DNIaCH 11-GO I  18-GO ...... 2019R (poniedziałek)   Uprzejmie informujemy, że w ...... ach 11-go i 18-go lutego 2019 roku ...... ałek) Urząd Miejski w Baborowie  będzie ...... w godzinach od 7:30 do 12:00. ...... że Burmistrz Gminy będzie przyjmował interesantów 12-go i 19-go   lutego 2019 ...... (wtorek) w godzinach 7:30 – 12:00. ...
 • Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie
 • OGŁOSZENIE LGD O NABORZE WNIOSKÓW
  ... Ogłoszenie dostępne pod linkiem http://plaskowyz. ...... aborze-12019. ...
 • Informacja o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich LPI
 • Bieg Tropem Wilczym -Kietrz 3 marca 2019
  ... W tym roku po raz pierwszy Gmina Kietrz organizuje Bieg Pamięci Żołnierzy ...... Bieg odbędzie się 3 marca 2019 r. ...... o godzinie 12:00 na dwóch dystansach: 1963 m oraz 7 km. ...... - miejsce startu oraz biuro zawodów będzie znajdować się przy Zespole ...... ulicy Kościuszki 14, - wpisowe: 20 zł (płatność będzie przyjmowana w dniu startu w ...... zawodów), - dla wszystkich zawodników (niezależnie jaki dystans ukończą) ...... any jest taki sam pakiet startowy ...... aliśmy dla Państwa 250 pakietów startowych), ...... - zapraszamy do zapisów na: https://online. ...... atasport. ...... apisy/portal/zawody. ...... awody=4512 - więcej szczegółów znajduje się ...... a fp Biegu: https://www. ...... acebook. ...... Zapraszamy serdecznie   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  chroniona  ok  wyloguj  bip  a  s  firm  str  test
Przewodnik po urzędzie: