wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5571 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3302

 • Zostań krwiodawcą
 • INFORMACJE KRUS
 • ZAPROSZENIE NA BIEG BABOROWA
 • Ostrzeżenie -intensywne opady deszczu
 • XXXI Bieg Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego
 • Sprawozdania finansowe
  ... awozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej ...... Baborowie za rok 2018 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy ...... aborów - link poniżej   http://bip. ...... aborow. ...... awozdania-finansowe-za-2018-rok. ...
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/5 w Baborowie
  ... GMINY BaBORÓW PODaJE DO PUBLICZNEJ WIaDOMOŚCI WYKaZ NIERUCHOMOŚCI STaNOWIĄCEJ ...... aSNOŚĆ GMINY BaBORÓW PRZEZNaCZONYCH  DO ...... aŻY Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie ...... argowym o pow. ...... 53,10 m2  na III kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w ...... aborowie, przy ul. ...... Raciborskiej 2/5. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, ...... azienka z wc. ...... Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni ...... 4,00m2 Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w ...... awie własności gruntu działki  wynosi 66. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1277 o pow. ...... 0,0460 ha zapisanej w KW OP1G/00024065/4. ...... Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ...... obszar w granicach administracyjnych  miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w ...... aborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca ...... Obszar obejmujący działkę nr 1277, oznaczony symbolem 10-MWII, stanowi teren ...... abudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej ...... abudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz ...... usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem ich zagospodarowania. ...... Z dniem 21 czerwca 2019r. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do 30 maja 2019 r. ...... w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety. ...
 • Informacja- Bank Żywności
 • Zapraszamy!
 • Ostrzeżenie - przymrozki
 • Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  ... a Baborów 1. ......   Urząd Miejski w Baborowie 1. ......   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie 1. ......   Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie 1. ...
 • Sprawozdania finansowe
 • Pomoc publiczna 2018
  ... Rodzaj informacji Plik Informacja ...... a 2018 rok wynikająca z art. ...... f ustawy o finansach publicznych dotycząca osób oraz jednostek organizacyjnych, którym ...... zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń. ...... pobierz Informacja za 2018 rok wynikająca z art. ...... g ustawy o finansach publicznych dotycząca osób, którym udzielono pomocy publicznej. ...... pobierz Informacja za 2018 rok wynikająca z art. ...... f ustawy o finansach publicznych dotycząca osób oraz jednostek organizacyjnych, którym ...... zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono ...... atę na raty. ...
 • Dzień Flagi
 • XXVI Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza w Łubnianach

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  firm  bip  test  katalog  a  chroniona  s  wyloguj  str
Przewodnik po urzędzie: