wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 347 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1947

 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r.
  ... placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020; Omówienie ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy - ul. Rynek 4/7 w Baborowie
  ... BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia, dwa pokoje, ...... okój, łazienka z wc. ...... Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze w ...... Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
  ... o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu  ...
 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - X nabór 2019 r.
  ... z nieruchomości na terenie Gminy Baborów w roku 2019. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów   określenie przedmiotu zamówienia: ...... składowisko odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 2 880,00 ...... osiemdziesiąt metrów kwadratowych) w tym około 1485,00 m² wymaga transportu i utylizacji, ...... a około 1395,00 m² wymaga demontażu, transportu i ...... wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych wraz z ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, ...... z przedmiotem zamówienia, konieczne jest dokonanie wizji lokalnej w terenie na ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia 20. ...... zapytania ofertowego; 4) załączoną kopię dokumentów – stosowne zezwolenia Wykonawcy na ...... azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ...... W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów ...... azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  ... płatny jest do 30 września danego roku. ...... zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej ...
 • Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  ... sportowej; 2) osiąganie wysokich wyników sportowych poprzez udział we ...... okość środków publicznych przeznaczonych na ...... i zrzeszające zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową. ...... będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 ...... oraz na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy ...... i oceny realizacji zadania przez kluby określa umowa. ...... z wykonania zadania określonego w umowie kluby przedkładają ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 13 (I piętro) na formularzu, ...... tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 1. ...... sportowym osiadającym licencję lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we ...... sportowym zawodników, uprawiających określoną dyscyplinę sportową; 3)  ...... sportowy, określony miejscem zajmowanym przez klub w  ...... czynności Komisja sporządza protokół, który przedkłada Burmistrzowi. ...... protokół zawiera w szczególności propozycje co ...... wyboru ofert i wysokości dotacji. ...... w budżecie gminy na wspieranie sportu dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - VIII Sesja RM - 7 sierpnia 2019 r.
  ... protokołu z obrad poprzedniej sesji; 3. ...... Głubczycach – projekt druk nr 91/19; określenia wzoru wniosku o wypłatę ...... – projekt druk nr 95/19; określenia szczegółowego sposobu i zakresu ...... projekt druk nr 77A/19; ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze ...... – projekt druk nr 96/19; regulaminu określającego wysokość stawek i i szczegółowe ...... i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród – ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; 6. ...
 • Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  ... Głubczycach – projekt druk nr 91/19; określenia wzoru wniosku o wypłatę ...... – projekt druk nr 95/19; określenia szczegółowego sposobu i zakresu ...... – projekt druk nr 77 a; ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze ...... – projekt druk nr 96/19; regulaminu określającego wysokość stawek i i szczegółowe ...... i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród – ...
 • Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" -OGŁOSZENIA O NABORACH
  ... okalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" ...
 • Oświadczenia majątkowe osób zobowiąznych do ich złożenia
  ... majątkowe osób zajmujących stanowiska określone w art 24h ust 1 ustawy z dnia 8 marca ...... Baborów pierwsze oświadczenie za 2018 rok Irena Jazłowiecka - Skarbnik Gminy ...... 2018 rok Wiesław Kozyra - Sekretarz Gminy ...... oświadczenie za 2018 rok Alicja Szuba - Dyrektor Zespołu ...... w Baborowie za 2018 rok Marzena Garda - Kierownik Ośrodka ...... Społecznej w Baborowie za 2018 rok Lidia Piecha - Dyrektor Gminnego ...... Kultury w Baborowie za 2018 rok Ewa Ratuś - Dyrektor Gminnej Biblioteki ...... w Baborowie za 2018 rok Anna Bunczek-Mróz - Prezes Zarządu ...... Baborowie pierwsze oświadczenie za 2018 rok Jolanta Skoczylas - osoba wydająca ...... w imieniu Burmistrza za 2018 rok Sabina Sumik - osoba wydająca decyzje ...... w imieniu Burmistrza za 2018 rok Władysław Janowicz - osoba wydająca ...... w imieniu Burmistrza za 2018 rok ...
 • OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej
  ... A otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu turystyki i ...... terenie miasta Baborów (działka nr 1326), Wysokość środków przeznaczonych na realizację ...... w roku 2019 r. ...... sołectwa Dziećmarów (działka nr 401), Wysokość środków przeznaczonych na realizację ...... w roku 2019 r. ...... sołectwa Babice (działka nr 377/3) Wysokość środków przeznaczonych na realizację ...... w roku 2019 r. ...... sołectwa Sułków (działka nr 193/5), Wysokość środków przeznaczonych na realizację ...... w roku 2019 r. ...... realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do rozporządzenia ...... której możliwym będzie sporządzenie dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia ...... · Termin: 31 sierpnia 2019 roku. ...... podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych; 5) ...... za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów do wniosku przez osobę uprawnioną ...... Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w ...... i praca społeczna członków; 7) wysokość dotacji, która jest przeznaczona na ...... nastąpi do dnia 14 sierpnia 2019  roku. ...... warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Baborów a ...... jakości przestrzeni publicznej w roku poprzednim. ...
 • Wakacje z GOKiem 2019
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1167 w Baborowie
  ... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1157/3 w Baborowie
  ... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1164 w Baborowie
  ... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  a  wyloguj  str  bip  s  katalog  firm  ok  chroniona
Przewodnik po urzędzie: