wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 311 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1788

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Baborów 2
  ... płatny z góry do 30 września każdego roku 2. ...... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... na własny koszt i we własnym zakresie dokona uporządkowania przedmiotu dzierżawy. ...... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... nr 394/6 oznaczony symbolem 8-RA-MNUI zlokalizowany na terenie sołectwa Raków zgodnie ...... płatny z góry do 30 września danego roku. ...... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu oraz w ...... zmiany wysokości podatku VAT. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej ...
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... odbędzie się w dniu 17 września 2018 roku o godz. ...... w terminie do dnia  11 września 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1276/2 w ...... odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku o godz. ...... w terminie do dnia  6 września 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1276/1 w ...... odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku o godz. ...... 0004 w terminie do dnia 6 września 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... odbędzie się w dniu 11 września 2018 roku o godz. ...... w terminie do dnia  5 września 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... odbędzie się w dniu 11 września 2018 roku o godz. ...... w terminie do dnia  5 września 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... OGŁASZA I RokOWANIA NIEOGRANICZONE na sprzedaż działki ...... Działka w części wynoszącej około 3/4  powierzchni stanowi składowisko ...... około 1/4  części użytkowana jest jako ...... Wysokość zaliczki wynosi 700,00 zł. ...... Rokowania dotyczące sprzedaży przedmiotowej ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie (pokój nr 18). ...... W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i ...... w terminie do dnia 5 września 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa ...... oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. ...... Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie w zamkniętych ...... z napisem: „Rokowania-Babice-działka nr 514-nie otwierać” w ...... Ratuszowa 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 5 września 2018 ...... oku do godz. ...... że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; ...... Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny ...... Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania ...... okowań zostanie zwrócona niezwłocznie po ...... albo zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od ...... odwołania lub zamknięcia rokowań. ......  Organizator rokowań zawiadomi osobę  ustaloną  ...... jako nabywca nieruchomości w drodze rokowań nie stawi się w miejscu i  ...... podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a  ...... Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... nr XXVI-188/09 z dnia 28kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu ...... określającego wysokość stawek i szczegółowe ...... funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników ...... i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;   6. ...... Krzysztof Tokarz        ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... nr XXVI-188/09 z dnia 28kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu ...... określającego wysokość stawek i szczegółowe ...... funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników ...... i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;   6. ...... Tokarz        ...
 • Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II - unieważnienie
 • Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... nr XXVI-188/09 z dnia 28kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu ...... określającego wysokość stawek i szczegółowe ...... funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników ...... i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ...
 • Podprogram 2017- efekty
  ... w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017-czerwiec 2018. ...... w oleju), cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), tłuszcze (olej rzepakowy) dania ...
 • Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu.
  ... niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura powietrza oraz duże ...... przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, ...... ozonu są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, ...
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów”- IX nabór- 2018 r.
  ... które uległo zmianie: Rozdział: określenie przedmiotu zamówienia:; pkt 1 zdanie ...... składowisko odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 2562,00 ...... sześćdziesiąt dwa metrów kwadratowych) w tym około 1914,00 m² wymaga transportu i utylizacji, ...... a około 648,00 m² wymaga demontażu, transportu i ...
 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - IX nabór 2018 r.
  ... z nieruchomości na terenie Gminy Baborów w roku 2018. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów określenie przedmiotu zamówienia: 1. ...... składowisko odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 2562,00 ...... dziewiętnaście metrów kwadratowych) w tym około 1914,00 m² wymaga transportu i utylizacji, ...... a około 648,00 m² wymaga demontażu, transportu i ...... wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych wraz z ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, ...... z przedmiotem zamówienia, konieczne jest dokonanie wizji lokalnej w terenie na ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia 16. ...... zapytania ofertowego; załączoną kopię dokumentów – stosowne zezwolenia Wykonawcy na ...... azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ...... W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów ...... azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  bip  katalog  str  chroniona  a  s  ok  firm  test
Przewodnik po urzędzie: