wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 343 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1899

 • XXI Edycja Ligii Młodzików im. Stanisława Tokarza 14.06.2019 r.
 • Podsumowanie Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Głubczycach
  ... Plastycznego dla Dzieci oraz XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo ...... prowadząca zajęcia z rysunku i malarstwa w Mok w Głubczycach dla dzieci i młodzieży; 2. ...... etapu powiatowego XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo ...
 • Nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 roku
  ... Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania ...... wniosków o udzielenie dotacji celowej w roku 2019 na przeprowadzenie prac ...... Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w w/w Uchwale Rady Miejskiej ...
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy- dz. na ul. Krakowskiej, Kolejowej
  ... płatny z góry do 30 września każdego  roku. ...... teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nr 632/42 ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości stawek stawek czynszu oraz podatku od ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VII Sesja RM - 18 czerwca 2019 r.
  ... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... nad raportem o stanie Gminy Baborów za 2018 rok     a) podjęcie uchwały w ...... wykonania budżetu Gminy Baborów za 2018 rok - projekt druk nr 82/19 5. ...... realizującymi zadania publiczne w 2019 roku – projekt druk nr 76/19    ...... 77/19     3) ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze ...... druk nr 84/19     7) określenia wzoru wniosku o wypłatę ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 7. ...... Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym 8. ...
 • VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.
  ... okÓŁ Nr VI/2019 z VI Sesji Rady Miejskiej w ...... nr 1 do protokołu. ...... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (16:10:00) ...... w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji (16:11:00) ...... Bliźnicki, Rada Miejska przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. ...... nr 2 do protokołu Opinia Komisji  Budżetu i Rozwoju ...... nr 3 do protokołu. ...... nr 4 do protokołu. ...... nr 5 do protokołu. ...... nr 6 do protokołu. ...... nr 7 do protokołu. ...... podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace ...... nr 8 o protokołu Opinia Komisji  Budżetu i Rozwoju ...... nr 9 do protokołu. ...... nr 10 do protokołu Opinia Komisji  Budżetu i Rozwoju ...... nr 11 do protokołu. ...... uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół ...... przez Gminę Baborów od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 67/19 (16:20:00) projekt ...... nr 12 do protokołu Opinia Komisji  Oświaty, Zdrowia ...... nr 13 do protokołu. ...... nr 14 do protokołu. ...... nr 15 do protokołu. ...... nr 16 do protokołu Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju ...... nr 17 do protokołu        ...... nr 18 do protokołu Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju ...... nr 19 do protokołu        ...... nr 20 do protokołu. ...... nr 21 do protokołu k. ...... nr 22 do protokołu. ...... nr 23 do protokołu. ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (16:28:00) - brał ...... Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym (16:32:00) Burmistrz ...... sprawozdanie o pod4ejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym. ...... każdego roku jest okres lęgowy ptaków i nie można przycinać drzew. ...... utrzymania piaskownic co pociąga za sobą określone utrzymania piaskownic. ...
 • Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów na 2019 roku
 • Raport o stanie Gminy Baborów za 2018 rok
  ... że na sesji w dniu 18 czerwca 2019 roku odbędzie się debata nad Raportem o stanie ...... Baborów za 2018 rok. ...... w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pok. ...
 • Wybory ławników 2019
  ... Głubczycach zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wskazanymi poniżej) należy składać ...... w miejscu kandydowania co najmniej od roku; 5) nie przekroczył 70 lat; 6) jest ...... sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 2) osoby wchodzące w skład organów, ...... ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy; 5) radcy prawni i ...... zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 ...... ostatniego roku kadencji. ...... Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się ...... dokumenty: 1) informację z Krajowego Rejestru ...... Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez ...... Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli ...... Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być ...... trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż ...
 • Konsultacje zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  ... realizującymi zadania publiczne w 2019 roku Projekt ten podlega konsultacjom na ...... określonych w Uchwale Nr XXXIX-288/10 Rady ...... w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania ...... być realizowane w ramach Programu na 2019 rok. ...... terminie od dnia 6 do 12 czerwca 2019 roku mogą złożyć w Sekretariacie Urzędu ...... Ratuszowa 2a - I piętro pok nr 14, pisemną opinię dotyczącą Projektu ...... w Programie współpracy na 2019 rok. ...... na stronie BIP do dnia 14 czerwca 2019 roku. ...... realizującymi zadania publiczne w 2019 roku W terminie od 6 do 12 czerwca 2019 ...... oku do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w ...... realizującymi zadania publiczne w 2019 roku, w związku z czym Burmistrz Gminy Baborów, ...
 • XXI Edycja Ligii Młodzików im. Stanisława Tokarza 14.06.2019 r.
 • 7 czerwca 2019 r. UM w Baborowie będzie nieczynny.
  ... że w  dniu 7  czerwca 2019 roku (piątek) Urząd Miejski w Baborowie ...
 • Informacja Przew. Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego - 27 maja 2019 r.godz.16:00
  ... Omówienie sposobów aktywizacji młodego pokolenia w poszukiwaniu ciekawych miejsc, ...... arkusza organizacyjnego ZSP Baborów na rok 2019-2020. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VI Sesja RM - 30 maja 2019 r.
  ... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... płatniczym- projekt druk nr 66/19; określenia zasad udzielania dotacji na prace ...... druk nr 75/19; ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół ...... Gminę Baborów od dnia 1 września 2019 roku- projekt druk nr 67/19; nadania statutu ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;     ...
 • Sprawozdania finansowe
  ... Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie za rok 2018 zostały opublikowane w Biuletynie ...... ok. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  test  a  str  chroniona  s  wyloguj  ok  firm  bip
Przewodnik po urzędzie: