wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 303 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1743

 • Komunikaty WIOŚ o przekroczeniach poziomu zanieczyszczeń powietrza
  ... PM10 dla wartości średniodobowej w roku 2018. ...... analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01. ...... z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu ...... poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu 1 w roku 2018. ...... benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu (z okresu ostatnich 12 miesięcy) oraz w ...... 1 ng/m3– średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska ...... 1 ng/m3– średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska ...... z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu ...
 • 2017
  ... Rok Rodzaj informacji ...
 • Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  ... WYNIKU PRZETARGU W dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 25 kwietnia 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Informacja o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... WYNIKU PRZETARGU W dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 25 kwietnia 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • punkt składania i przesyłania elektronicznych zeznań podatkowych za 2017 rok
  ... informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku ( środa ) Pracownicy Urzędu Skarbowego w ...... elektronicznych zeznań podatkowych za 2017 rok. ...... prosimy o zabranie ze sobą informacji o wysokości osiągniętych dochodów w 2017 roku. ...
 • Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS
  ... okresie wakacji 2018 roku wzorem ubiegłych lat Kasa Rolniczego ...... powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok; wiek- z turnusów rehabilitacyjnych mogą ...... rehabilitację w ramach przyznanego limitu dokonuje Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS. ...... Obecna umowa  obowiązuje w okresie od 14. ...... zwolnieniach lekarskich lub na rentach okresowych, przyznanych z powodu wypadków lub ...... z bogatej oferty naszych ośrodków oraz szerokiej gamy turnusów rehabilitacyjnych ...... przez cały rok. ...
 • Tradycje i zwyczaje na czesko-polskim pograniczu
  ... się pierwsze spotkanie, podczas którego pokazaliśmy naszym czeskim sąsiadom jak ...... otrzymał pamiątkowe pocztówki wydane z tej okazji. ...... pokaz sprawności pokazali strażacy z OSP z całej gminy. ...... złożyła Gmina Baborów jesienią ubiegłego roku). ...... Czesi dali pokaz swych umiejętności w najmłodszej ...... starszy kapitan Waldemar Hołownia, a „biurokracje tworzył” pracownik Urzędu Miejskiego ...... kategoriach wiekowych otrzymali okazałe puchary i dyplomy, a wszyscy uczestnicy ...... gadżety: długopisy, odblaski,  widokówki ze zdjęciami gminnych OSP oraz medale. ...... Ceremonii dekoracji dokonała Burmistrz Elżbieta Kielska w asyście ...
 • Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  ... działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Programu Rozwojów Obszarów ...
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg.
  ...     Dokumentacja projektowa nr 1: ...... Dokumentacja projektowa nr 2: ...
 • Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
  ... majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego. ...... zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, ...... powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu ...... się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania ...... określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. ...... Wymagane dokumenty: CV wraz z oświadczeniem o ...... powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu ...... się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania ...... określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. ...... w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem ...... na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ...... Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla ...... dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie ...... za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. ...... Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania ...... o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- w Czerwonkowie, Dzielowie, Dziećmarowie i Baborowie
  ... obszar działek zlokalizowany w granicach  ...... zagospodarowania przestrzennego: Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej ...
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy UNI.6730.5.1.2018
  ... Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 17, tel. ...
 • Obwieszczenie o sesji w dniu 26.03.2018r.
  ... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. ...... nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty(lokal przy ul. ...... zagospodarowania przyległych nieruchomości lokalowych- ( dot. ...... lokalu nr 65/1 w Księżym Polu ) – projekt druk ...... zagospodarowania przyległych nieruchomości lokalowych- ( dot. ...... lokalu nr 65/2 w Księżym Polu ) – projekt druk ...... zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2018”- projekt druk nr 323/18; określenia ...... okości opłat za  korzystanie  z ...... objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ...... Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2018- projekt druk nr 328/18; przyjęcia ...... projekt druk nr 329/18; podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów ...... liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- projekt druk nr 330/18; podziału ...... Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 6. ...... Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;   7. ...... Tokarz        ...
 • Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. ...... nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty(lokal przy ul. ...... zagospodarowania przyległych nieruchomości lokalowych- ( dot. ...... lokalu nr 65/1 w Księżym Polu ) – projekt druk ...... zagospodarowania przyległych nieruchomości lokalowych- ( dot. ...... lokalu nr 65/2 w Księżym Polu ) – projekt druk ...... zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2018”- projekt druk nr 323/18; określenia ...... okości opłat za  korzystanie  z ...... objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ...... Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2018- projekt druk nr 328/18; przyjęcia ...... projekt druk nr 329/18; podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,  ...... oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- projekt druk nr 330/18; podziału ...
 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- asystent rodziny
  ... z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z ...... obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. ...... i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z ...... pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z ...... znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania ...... nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne ...... dla rodziców i dzieci; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; ...... okonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, ...... rzadziej niż co pół roku; monitorowanie funkcjonowania ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  bip  str  test  katalog  s  a  ok  firm  wyloguj
Przewodnik po urzędzie: