wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 15867 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3050

 • Dyżur Prokuratury Rejonowej w Głubczycach w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  ... sp; Prokuratura Rejonowa w Głubczycach ...... przypada Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. ...... Prokuratury w ramach swojej działalności będą pełnić dyżury w ...... od 7:30 do 15:00 celem udzielenia pomocy osobom potrzebującym, pokrzywdzonym ...... stępstwem. ...... na przyjmowaniu zawiadomień o przestępstwie, udzielaniu porad prawnych. ...... pod numerem telefonu 602 734 439   ...
 • Huta Pieniacka - Babice 2019
  ...   ...
 • Wyjazd do kina "Helios" Kędzierzyn-Koźle 01.03.2019 r,
 • INFORMACJA
  ... się, że w dniu 18 lutego 2019r. ...... Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie czynny w ...... z powodu szkolenia pracowników. ...... Za niedogodności przepraszamy. ......   ...
 • Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia w Babicach
 • OBWIESZCZENIA Burmistrza dotyczące planowania przestrzennego
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... sp; Na podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 2204) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy część działki o pow. ...... oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1242/6  położonej  w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej, zapisanej w  Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 jako ...... Czynsz płatny z góry  do 30 września danego roku. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony ...... symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Po części działka nr 1242/6 objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: Teren ...... na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , ...... jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „studium” stanowi tereny rolnicze- ...... sp; stanu istniejącego. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI:Obejmuje grunty ...... zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na czas nieoznaczony ...... umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy). ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 32 zł brutto rocznie. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości stawek stawek czynszu oraz podatku od towarów i usług. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... do dnia 4 marca  2019r. ...... w prasie  oraz w biuletynie informacji publicznej ...... sp;      ...
 • Ferie zimowe 04.02 - 08.02.2019 r.
 • Spotkanie dla przedsiebiorców zainteresowanych inwestycjami w powiecie głubczyckim
 • Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
  ...   ...
 • ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU -11 i 18 lutego 2019 roku
  ... GODZIN PRACY  URZĘDU MIEJsKIEGO W BABOROWIE W DNIACH 11-GO I  ...... LUTEGO 2019R (poniedziałek)   Uprzejmie informujemy, że w dniach ...... lutego 2019 roku (poniedziałek) Urząd Miejski w Baborowie  będzie czynny w  ...... W związku z powyższym informujemy, że Burmistrz Gminy będzie ...... interesantów 12-go i 19-go   lutego 2019 roku (wtorek) w godzinach 7:30 ...
 • Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie
 • OGŁOSZENIE LGD O NABORZE WNIOSKÓW
  ...   Ogłoszenie dostępne pod linkiem http://plaskowyz. ...... szenie-o-naborze-12019. ...
 • Informacja o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich LPI
 • Bieg Tropem Wilczym -Kietrz 3 marca 2019
  ... W tym roku po raz pierwszy Gmina Kietrz organizuje Bieg Pamięci ...... Bieg odbędzie się 3 marca 2019 r. ...... o godzinie 12:00 na dwóch dystansach: 1963 m oraz 7 km. ...... - miejsce startu oraz biuro zawodów będzie znajdować się ...... Zespole szkolno – Przedszkolnym w Kietrzu przy ulicy Kościuszki 14, ...... - wpisowe: 20 zł (płatność będzie przyjmowana w ...... startu w biurze zawodów), - dla wszystkich zawodników (niezależnie jaki dystans ...... przewidziany jest taki sam pakiet startowy (przygotowaliśmy dla Państwa 250 ...... startowych), - zapraszamy do zapisów na: https://online. ...... sport. ...... sy/portal/zawody. ...... - więcej szczegółów znajduje się na fp Biegu: https://www. ...... Zapraszamy serdecznie   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  ok  wyloguj  str  a  katalog  firm  bip  test  chroniona
Przewodnik po urzędzie: