wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 15665 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2981

 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... dniu  20 grudnia 2018 r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się III sesja ...... Miejskiej w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu ...... 21/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 22/18;  uchwały ...... uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej- projekt  druk nr 24/18; ...... programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w ...... sie międzysesyjnym;   6. ...... Zapytania, wolne wnioski. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Przewodniczący Rady Miejskiej   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Roman Kraszewski   ...... sp;       ......       ...
 • Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... Przewodniczących  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego ...... Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Przewodniczący ...... sji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego ...... Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM informują, że w dniu 19 grudnia 2018r. ...... 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie obu Komisji w sali konferencyjnej ...... Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem: Tematyka posiedzenia: ...... szkolenie Radnych z zakresu obsługi elektronicznego systemu obsługi Rady ...... skiej. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do ...... 21/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 22/18;  uchwały ...... uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej- projekt  druk nr 24/18; ...... programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami ...... sprawy bieżące. ...... sp;     Przewodnicząca ...... sji        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Przewodnicząca Komisji ...... Jadwiga Kowalczykowska            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Irena Biegus ......                 ...
 • Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  ... sZENIE Burmistrz Gminy Baborów zaprasza ...... stawicieli organizacji pozarządowych oraz ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...... do zapoznania się z projektem Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy ...... z organizacjami pozarządowymi oraz innymi ...... w 2019 roku Projekt ten podlega konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale Nr ...... Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. ...... w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami ...... 3 ust. ...... 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...... projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności ...... statutowej tych organizacji. ...... Zgodnie z § 4 ust 3 w/w zasad, organizacje pozarządowe w ...... 12 do 18 grudnia 2018 roku mogą złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ...... Ratuszowa 2a - I piętro pok nr 14, pisemną opinię dotyczącą Projektu programu ...... spółpracy na 2019 rok. ...... Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza dotyczące zgłoszonych ...... sków i uwag zostaną zamieszczone na stronie ...... projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy ...... z organizacjami pozarządowymi oraz innymi ...... zadania publiczne w 2019 roku   ...
 • Charytatywny Marsz Mikołajów dla Oskara
 • Bank Żywności
 • Gala świąteczna 08.12.2018 r.
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 24 grudnia 2018r. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......     Za niedogodności przepraszamy. ......   ...
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor ds.infrastruktury komunalnej.
 • Spotkanie mikołajkowe w Przedszkolach ZSP w Baborowie
 • Warsztaty smaków bozonarodzeniowych 05.12.2018 r.
 • VIII Kadencja - 2018 - 2023
  ... Rady Miejskiej w Baborowie wybrani w wyborach w dniu ......   Kraszewski Roman – Przewodniczący Rady; Śliwiński ...... Rady: Bartman Kamila; Biegus Irena; Bliźnicki Marian; Bradel ...... Dorota; Fryzel-Kalita Dagmara; Jakubowska Michalina; Kowalczykowska Jadwiga; ...... s Kazimierz; Ronczka Jarosław; sobczyk ...... sław; stanulewicz Ewa; Tokarz Krzysztof. ...
 • INFORMACJA ! W DNIU 24 GRUDNIA 2018 r. URZĄD MIEJSKI W BABOROWIE BĘDZIE NIECZYNNY.
  ... (Wigilia) Urząd Miejski w Baborowie będzie nieczynny. ......        Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Informacja o organizacji dyżuru LPI Funduszy Europejskich
  ...   ...
 • Warsztaty wokalne - kolędy polskie 28-29.11.2018 r.
 • Warsztaty tworzenia dekoracji bożonarodzeniowych 21-22.11.2018 r.

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  bip  katalog  s  test  firm  ok  wyloguj  chroniona  a
Przewodnik po urzędzie: