wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 17087 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3354

 • Policja ostrzega przed oszustwem "na wnuczka"
  ... opolskim doszło do kolejnego usiłowania oszustwa metodą tzw. ...... sp; "na wnuczka". ...... Opolska Policja otrzymała informację o aktywności ...... szustów działających tzw. ......   Pamiętaj! ...... Bądź czujny, nie daj się oszukać. ...... Przestępcy okradają osoby starsze z oszczędności ich życia. ...... Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy i nigdy nie ...... z takim żądaniem, Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, ...... st skontaktuj się z Policją dzwoniąc pod numer ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne -silna mgła
  ...   ...
 • FIESTA LATINA Festiwal dance - maraton latino dance 15.10.2019 r.
 • Wyjazd do Koniakowa 19.10.2019 r.
 • Zapytania radnych - kadencja 2018 - 2023
  ... z art 24 ust 3, 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących Gminy Radni mogą kierować ...... do Burmistrza. ...... Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w ...... uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym . ...... Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego ...... Zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który ...... je niezwłocznie Burmistrzowi. ...... Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana ......   4/2019 - zapytanie radnego Romana ...... szewskiego w sprawie wysokości środków na ...... Rady Miejskiej w latach 2010 - 2019   ...... - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie ilości zleconych projektów na ...... budynków gminnych   2/2019 - zapytanie radnego Romana ...... szewskiego w sprawie zabezpieczenie ogrodzenia ...... trybunami stadionu w Baborowie   1/2019 - zapytanie radnego Romana ...... szewskiego w sprawie zakresu obsługi prawnej ...... obiektu sportowego przy Zespole szkół w Baborowie     ...
 • Interpelacje radnych - kadencja 2018 - 2023
  ... z art 24 ust 3, 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących Gminy Radni mogą kierować ...... do Burmistrza. ...... Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy. ...... Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej ...... Interpelacje składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który ...... je niezwłocznie Burmistrzowi. ...... Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-21 ...... 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,1100 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 5. ...... wadium: 590,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;    Przewodniczący Komisji ...... sp;        ...... sp;   Ewa samotyj    ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;       ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-21 ...... 11:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0589 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3. ...... wadium: 340,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;        ...... sp;      ...... Komisji Przetargowej             ...... sp;       Ewa ...... samotyj        ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;     ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-21 ...... 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0900 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4. ...... wadium: 490,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Przewodniczący ...... sji Przetargowej      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Ewa samotyj  ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-21 ...... 11:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0490 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... wadium: 290,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;        ...... Komisji Przetargowej             ...... sp;  Ewa samotyj      ......                 ...... sp;         ...... sp; ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-21 ...... 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0810 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4. ...... wadium: 450,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Przewodniczący Komisji Przetargowej  ......                ...... sp;  Ewa samotyj      ......                 ...... sp;         ...... sp; ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-21 ...... 10:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0130 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1. ...... wadium: 110,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... Komisji Przetargowej             ...... sp;        ...... sp; Ewa samotyj      ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;       ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-21 ...... 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,1470 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 7. ...... wadium: 780,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... Komisji Przetargowej             ...... sp;        ...... sp;    Ewa samotyj  ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-21 ...... 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0370 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... wadium: 230,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;     Przewodniczący ...... sji Przetargowej      ...... sp;        ...... sp; Ewa samotyj      ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;       ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-21 ...... 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0130 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1. ...... wadium: 110,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;        ...... sp;        ...... Komisji Przetargowej             ...... sp;        ...... sp; Ewa samotyj      ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;       ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  test  wyloguj  bip  s  a  katalog  firm  ok  str
Przewodnik po urzędzie: