wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 17163 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3399

 • DLACZEGO ŚMIECI KOSZTUJĄ DROŻEJ ?
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  ... ska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy ...... skich zaprasza na: sPOTKANIE INFORMACYJNE ...... PRZEDsIĘBIORCÓW które odbędzie się: 12. ...... 1230 starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, sala konferencyjna (w przypadku zaistnienia ...... osób z niepełnosprawnością ruchową prosimy o kontakt z organizatorem spotkania) ...... sp; Tematem spotkania będą dotacje: od ...... tys. ...... mln PLN budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego ...... sowanie procesu powstawania innowacji lub jego ...... elementów wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu ...... sp; organizator spotkania Lokalny Punkt ...... Funduszy Europejskich w  Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 1, ...... 77 47 25 039, 77 40 34 179 e-mail: lpi. ...... skie. ......   Więcej informacji:  https://rpo. ...... skie. ......   ZGŁOsZENIA: https://docs. ...... s ...... s ...... sIzm2-cB4hGnbZ5dzZBbthf2dWhU1IlNwA/viewform? ...... sp=sf_link ...
 • Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego
  ... o organizacji dyżuru specjalisty ds. ...... funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego ...... szy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu ...... (czwartek) w godzinach 9:00 – 12:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w ...... sp;   Podczas dyżuru będzie można ...... skać informacje na temat możliwości otrzymania ...... sparcia oraz zasad realizacji projektów ...... sowanych ze środków Unii Europejskiej. ......   W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu, ...... sp;tel. ...... 77 472 50 39, 77 403 41 79 e-mail: lpi. ...... skie. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - XI Sesja RM - 9 grudnia 2019 r.
  ... sp; w dniu 9 grudnia 2019 r. ...... 16:00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ......   odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ......         Porządek obrad obejmuje: Otwarcie ...... stwierdzenie prawomocności obrad Przyjęcie ...... z obrad poprzedniej sesji Podjęcie uchwał w sprawach: ...... prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 122/19; ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 126/19; ...... przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami ...... - projekt druk nr 119A/19; ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia ...... za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy ...... druk nr 123/19; zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu ...... źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów - ...... druk nr 130/19; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami ...... oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt druk nr 124/19 ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 5. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w ...... sie międzysesyjnym, 6. ...... Zapytania, wolne wnioski. ......     Przewodniczący Rady Miejskiej Roman ...... szewski   Baborów, dnia 2 grudnia ......           ...
 • Podatki 2020
  ... dotyczące stawek podatkowych obowiązujące w 2020 roku: ...... Uchwała nr IX-123/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia  29 października ...... w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. ...... Uchwała Nr X-100/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ......   Uchwała Nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 ...... w sprawie podatku od środków transportowych. ...... Uchwała Nr X-102/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. ...... w sprawie zmiany Uchwały nr IX-95/15 Rady ...... skiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 ...... w sprawie podatku od środków transportowych. ......   stawka podatku rolnego na 2020 rok: ...... gruntów gospodarstw rolnych – 146,15 zł 1 ha przeliczeniowego ...... dla pozostałych gruntów – 292,30 zł z 1 ha fizycznego ......   stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42, ......   Formularze podatkowe ustalone przez Ministra Finansów ...... Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. ...... w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i ...... 1104) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. ...... w sprawie wzorów informacji o gruntach i ...... 1105)  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. ...... w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. ...... 1126)  Wzory formularzy deklaracji na podatek ...... środków transportowych składanych przez osoby fizyczne i prawne: deklaracja na ...... od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami DT-1A Poniżej ...... za pomocą platformy ePUAP (wymagane posiadanie podpisu zaufanego, podpisu osobistego ...... kwalifikowanego podpisu elektronicznego)   Formularz ...... gruntach Formularz IL-1 - Informacja o lasach Formularz DN-1 - Deklaracja na podatek ...... DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych ...
 • Zapraszamy na Turniej Bożonarodzeniowy Piłki Nożnej, 21.12.2019 r.
 • INFORMACJE KRUS
  ...   ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,1100 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1196 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1196 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 1196 ...... jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5. ...... Wadium wynosi 590,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 12:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... ski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1610/12, 1199, 1232. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń ...... Miejskiego w dniu 3 stycznia 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Burmistrz Gminy Baborów ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Tomasz Krupa   ......                   ...... sp;         ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0589 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1200/3 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1200/3 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr ...... oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3. ...... Wadium wynosi 340,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:45 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... ski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1610/12, 1198. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń ...... Miejskiego w dniu 3 stycznia 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Burmistrz Gminy Baborów    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sz Krupa       ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;   ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0900 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1197 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1197 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 1197 ...... jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4. ...... Wadium wynosi 490,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:30 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... ski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1610/12, 1198. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń ...... Miejskiego w dniu 3 stycznia 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ......                ...... sp;        ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;       Tomasz ......                 ...... sp;         ...... sp;   ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0490 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1194 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1194 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 1194 ...... jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2. ...... Wadium wynosi 290,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:15 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... ski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1610/12, 1193. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń ...... Miejskiego w dniu 3 stycznia 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Burmistrz Gminy Baborów    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Tomasz Krupa   ......                   ...... sp;       ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0810 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1180/1 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1180/1 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr ...... oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4. ...... Wadium wynosi 450,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... ski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1610/12, 1184. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń ...... Miejskiego w dniu 3 stycznia 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Burmistrz Gminy Baborów   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Tomasz Krupa     ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;     ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0130 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1174 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1174 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 1174 ...... jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1. ...... Wadium wynosi 110,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 10:45 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... ski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1610/12, 1169. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń ...... Miejskiego w dniu 3 stycznia 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Burmistrz Gminy Baborów    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Tomasz Krupa       ......                   ...... sp;     ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,1470 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1181/2 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1181/2 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr ...... oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7. ...... Wadium wynosi 780,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 10:30 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... ski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1610/12, 1183, 1224/2, ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń ...... Miejskiego w dniu 3 stycznia 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Burmistrz Gminy Baborów ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Tomasz Krupa ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;         ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0370 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1182/2 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1182/2 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr ...... oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2. ...... Wadium wynosi 230,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 10:15 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... ski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1610/12, 1173/2, 1181/1. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 200 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń ...... Miejskiego w dniu 3 stycznia 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Burmistrz Gminy Baborów ......                ...... sp;        ...... sp;      Tomasz Krupa ......                   ...... sp;         ...... sp; ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  katalog  test  chroniona  bip  a  s  ok  firm  wyloguj
Przewodnik po urzędzie: