wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 13032 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2663

 • Informacja Przewodniczącego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM informuje, że w dniu 23 listopada 2017r. ...... 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Oświaty, ...... i Porządku Publicznego RM z w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... z następującym porządkiem: Informacja ...... strza o przetargach, udzielanych zamówieniach ...... 30 tys euro i realizowanych zadaniach na ...... sp; Gminy Baborów; stopień realizacji ...... szu sołeckiego  za okres do 30 listopada ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: zmiany uchwały Nr XI-119/16 ...... Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. ...... w sprawie opłaty targowej- projekt druk nr ...... zmiany uchwały  Nr XVI-171/16 Rady Miejskiej w Baborowie z ...... 5 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego ...... od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia – projekt ...... nr 297/17; sprawy bieżące. ......   Przewodnicząca Komisji Grażyna Mordel     ...... sp; ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM ...... że w dniu 21 listopada 2017r. ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego ...... z w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem: ...... sp; Informacja o stanie realizacji zadań ...... w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Baborowie; 2. ...... Omówienie projektu uchwały  druk nr 296/17 w sprawie stwierdzenia ...... ształcenia dotychczasowej sześcioletniej ...... szkoły Podstawowej w Baborowie  ...... w skład Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Baborowie w ośmioletnią szkołę ...... stawową w Baborowie wchodzącą w skład  ...... społu szkolno-Przedszkolnego w Baborowie; 3. ...... Omówienie prowadzenia selekcji odpadów na terenie Gminy Baborów. ...... sprawy bieżące. ......  Przewodniczący Komisji       mgr Mariusz Kostyk ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   ...
 • Pożyczka 0 % dla Przedsiębiorców z woj. opolskiego - Fundacja Rozwoju Śląska
 • Komunikat KRUS - Przykazania bezpiecznego rolnika
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 629/3 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Część działki nr 629/3 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego ...... sta Baborów: Działka nr 629/3 w Baborowie ...... części objęta jest „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej ...... i oznaczona jest symbolami 21- MNII i  stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... Części działki nr 629/3 w Baborowie objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... i oznaczona  jest symbolem 8 BA –RI i stanowi tereny rolnicze. ......    sprzedaż na własność w drodze przetargu. ...... nieruchomości (0,0640 ha, która objęta jest miejscowym planem zagospodarowania ...... strzennego i stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej) doliczono podatek ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ......  Z dniem 27 grudnia 2017 roku, upływa termin ...... złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ...... podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  5 grudnia 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       Burmistrz ...... Baborów               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  mgr Elżbieta Kielska ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/12 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1610/12 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Działka nr 1610/12 w Baborowie objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... i oznaczona  jest symbolem 15 BA–RI i stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla ...... rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... sprzedaż na własność w drodze przetargu. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ......  Z dniem 27 grudnia 2017 roku, upływa termin ...... złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ...... podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  5 grudnia 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Burmistrz Gminy Baborów ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      mgr Elżbieta ...... ska   ...
 • DZIEŃ Z WARSZTATAMI ROZWOJOWYMI
  ... sko-Kozielski Park Przemysłowy po raz trzeci ...... st koordynatorem Światowego Tygodnia ...... siębiorczości w dniach od 13-17 listopada ...... organizujemy warsztaty skierowane dla sektora MŚP. ...... Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w poniższych warsztatach do dnia 09. ...... szymanska@kkpp. ...... lub aleksandra. ...... szorek@kkpp. ......   16 listopada 2017 r. ...... DZIEŃ Z  WARsZTATAMI ROZWOJOWYMI CENTRUM OBsŁUGI ...... sTORA, 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. ...... Wojska Polskiego 16 F 9:30 - 11:00 Optymalizacja ...... finansowych przedsiębiorstwa przy użyciu programu Ms  Excel ...... szkolenia. ...... - 13:00 „Umiejętności miękkie - co to jest i jak je rozwijać? ...... 13:00 - 14:30 Zarządzanie emocjami w biznesie Anna Jaskulska, Joanna Biskup Fundacja ...... Opole Z poważaniem, Aleksandra styczyńska - Koszorek Manager d. ...... s. ...... projektów rozwojowych Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. ...... szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle Tel: 77 ...
 • Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -- Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  ...   ...
 • Zaproszenie do udziału w rekrutacji na stanowisko e-Mocarza w Gminie Baborów - Nabór II
  ... szamy wszystkich chętnych do udziału w ...... na stanowisko e-Mocarza, jest to osoba odpowiedzialna za zapewnienie  ...... w Gminie Baborów szkoleń przez 170 osób – średnio 14 godzin na osobę. ...... Średnia liczba godzin szkoleniowych, za odbycie których w Gminie ...... e-Mocarz, wynosi 2380 godzin ( 170 osób x średnio 14 godzin = 2380 godzin). ......   https://bazakonkurencyjnosci. ...... szeeuropejskie. ...
 • Ogłoszenie Mobilnego Punktu Informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
 • Spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia z FE na otworzenie działalności gospodarczej
 • Urząd Skarbowy w Głubczycach zaprasza na szkolenie pod nazwą "WTORKI z JPK"
 • 2 listopada 2017 - Urząd Miejski będzie nieczynny
  ... listopada Urząd Miejski w Baborowie będzie nieczynny. ...... Za niedogodności przepraszamy! ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne- SILNY WIATR

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  s  bip  firm  katalog  a  chroniona  wyloguj  str  test
Przewodnik po urzędzie: