wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 17315 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3477

 • Zagrożenie wystąpieniem grypy ptaków HPAI
  ... sp; Grypa ptaków – informacje ogólne ...... ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ...... Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus ...... wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. ...... Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i ...... pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba ...... się pojawiła, niestety również, w zależności ...... umów bilateralnych (świadectwo zdrowia), z obszaru całego państwa, co generuje bardzo ...... straty finansowe. ...... Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków ...... zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ...... Jednak należy stwierdzić, że dotychczas nie stwierdzono zachorowań spowodowanych wirusem ...... Wyróżnia się wiele odmian wirusa grypy, które oznaczane są symbolami, takimi ...... Wirusy grypy bardzo szybko mutują, a to sprawia, że skuteczność szczepionek jest ...... ograniczona, nie ma też skutecznych leków, gdyż, np. ...... działają na bakterie, a nie na wirusy. ...... efektywną bronią w walce z grypą ptaków jest: szybkie rozpoznanie choroby w ...... likwidacja ptaków w ognisku oraz wprowadzenie tymczasowych ...... strykcji na obszarze występowania grypy, aby ...... jej dalszemu rozprzestrzenieniu (zgodnie z decyzją PLW). ...... Poza szybkim tempem mutacji, wirus posiada szereg innych niekorzystnych cech. ...... Na przykład długo przeżywa w niskich temperaturach: w temperaturze +4°C ...... lodówki) ponad 2 miesiące, a w zamrożeniu wiele miesięcy, a nawet ...... Dlatego też mylny, choć bardzo rozpowszechniony, jest pogląd, że „zima wymrozi” ...... sy grypy, gdyż to właśnie w tym okresie ...... występuje najczęściej. ...... Wirus jest zdradliwy również z tego względu, że u ...... może powodować bardzo gwałtowny przebieg i wysoką śmiertelność, podczas gdy inne gatunki ...... kaczki czy gęsi) czasami chorują, a niekiedy pozostają zdrowe. ...... W tym samym czasie wirus może się u nich niepostrzeżenie namnażać i mogą one ...... stanowić „ciche” źródło zakażenia dla ...... Na szczęście wirus grypy posiada też kilka słabych punktów. ...... Po pierwsze – jest bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę i pod działaniem 70°C ginie ...... natychmiast. ...... też drób i jaja właściwie upieczone, usmażone lub ugotowane są w pełni bezpieczne. ...... Po drugie – powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, mydło i ...... bardzo skutecznie eliminują zagrożenie. ...... Zachowanie podstawowych zasad higieny, częste mycie rąk ciepłą woda z mydłem, ...... pomieszczeń inwentarskich, są prostymi, a jednocześnie bardzo efektywnymi ...... sposobami zapobiegania grypie. ...... Krajowe laboratorium referencyjne ds. ...... PIWet-PIB w Puławach Jakie objawy mogą sugerować, że drób choruje na grypę? ...... Na początku choroby spada apetyt i pragnienie. ...... Ponieważ wirus atakuje mózg, chore osobniki mogą wykazywać objawy nerwowe: drgawki, ...... porażenia skrzydeł, chwiejny chód, skręt szyi, czy też wygięcie szyi na grzbiet (tzw. ...... Towarzyszyć temu może duszność, sine zabarwienie grzebienia i biegunka. ...... Ptaki są osowiałe, mają nastroszone pióra i gromadzą się wokół źródeł ciepła. ...... U drobiu nieśnego gwałtowanie spada liczba składanych jaj. ...... U gęsi składane jaja mogą być pozbawione skorup (tzw. ...... Hodowca powinien jednak pamiętać, że opisane wyżej objawy nie zawsze muszą występować. ...... Czasami występują nagłe przypadki śmiertelne, bez ...... Dotyczy to przede wszystkim kur i indyków. ...... Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki ...... ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. ...... Inne gatunki mogą w ograniczonym stopniu odgrywać rolę w rozprzestrzenianiu ...... sa na bliskie odległości. ...... Drób może się zakazić jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. ...... zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. ...... Nie jest przy tym konieczne, aby użytkowanie tych ...... sc odbywało się w tym samym czasie. ...... Wirus może bowiem przeżyć w wodzie i innym ...... środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej temperaturze (o czym ...... spomniano wyżej). ...... przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym źródłem ...... może dojść nie tylko wtedy, gdy wypuszczany na zewnątrz drób będzie korzystał z ...... samych siedlisk co ptaki wolno żyjące, ponieważ ...... do gospodarstwa słomy albo zielonki zanieczyszczonych odchodami zawierającymi wirus może ...... Dlatego jest niezwykle istotne, aby w okresie wysokiego ryzyka nie tylko utrzymywać ...... ale należy też właściwe zabezpieczać słomę pod szczelnym przykryciem lub ...... baloty środkami dezynfekcyjnymi, które można stosować w obecności ptaków. ...... Bardzo ważne jest, aby myśliwi po polowaniach nie wchodzili ...... 3 doby do pomieszczeń, gdzie utrzymywany jest drób, a najlepiej w okresie wysokiego ...... Nie wolno też wprowadzać do gospodarstwa drobiu niewiadomego pochodzenia, a ...... szczególnie ostrożnie podchodzić do pokątnych ...... sprzedaży ptaków po „okazyjnej” cenie od ...... osób. ...... Takie działania są nielegalne. ...... Handel drobiem jest dozwolony tylko w okresie, gdy grypa na danym obszarze nie występuje, ...... dodatkowo w ściśle wyznaczonych miejscach i pod nadzorem powiatowego lekarza ...... Jeśli jednak wirus znajdzie się w gospodarstwie, może ulec dalszemu rozwleczeniu przez ...... na butach, odzieży czy środkach transportu. ...... Właściciel drobiu powinien zawsze pamiętać o tym, że każda choroba ...... się tzw. ...... „okresem inkubacji”, kiedy wirus już jest w gospodarstwie, ale ptaki, chociaż ...... same wyglądają zdrowo, wydalają już wirus ...... Dlatego do obsługi ptaków należy zawsze wykorzystywać oddzielną odzież wierzchnią ...... poza teren obiektu, w którym znajdują się ptaki. ...... sposoby szerzenia się zakażeń wirusem grypy przedstawia schematycznie poniższa ...... 2016 i 2017 roku Europa doświadczyła największej w historii epidemii grypy ptaków. ...... Nie ominęła ona niestety również Polski. ...... Wirus H5N8 przywędrował do naszego kraju wraz z dzikim ptactwem podczas ...... siennych migracji z Azji. ...... Ogółem stwierdzono 65 ognisk u drobiu, zarówno przyzagrodowego, jak ...... w 68 lokalizacjach, a oprócz odmiany H5N8 występował u nich także wariant H5N5. ...... Chorobę stwierdzano w Polsce u różnych gatunków drobiu: kur, indyków, ...... si i kaczek. ...... Ostatnie ognisko zostało rozpoznane w Polsce w marcu 2017 roku, ale w Europie wirus ...... utrzymywał się jeszcze długo. ...... Ponadto jesienią 2017 roku powrócił w zmienionej formie, ...... Na szczęście nie dotarł do Polski, a epidemia na kontynencie ma znacznie ...... szy zasięg niż w roku poprzednim. ...... Niestety, koniec roku 2019 (30 grudnia) to ...... pojawienie się wirusa grypy ptaków H5N8 w Polsce, województwo lubelskie, powiat lubartowski. ...... Podsumowanie: Wirusy grypy ptaków ciągle występują na ...... europejskim, jednak okres największego ryzyka wystąpienia epidemii obejmuje ...... siące jesienno-zimowe i wtedy należy zachować ...... szczególną czujność Drób (ale również paszę ...... wodę) należy utrzymywać w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikim ptactwem ...... Nie wolno pozwolić ptakom domowym na korzystanie ze zbiorników wodnych, a słomę służącą ...... trzeba odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem dzikich ptaków Odzież i obuwie w ...... obsługiwane są ptaki oraz sprzęt do obrządku powinny być przeznaczone ...... tego celu; powinny być każdorazowo myte i często odkażane Wszystkie przypadki wystąpienia ...... zdrowotnych wskazujących na możliwość zakażenia wirusem ...... ptaków, szczególnie gdy obserwowany jest nagły wzrost śmiertelności, spadek ...... paszy i wody, drgawki, porażenia, skręty szyi, zasinienia grzebienia, duszność czy ...... spadki nieśności, muszą być zgłaszane lekarzowi weterynarii. ...... Krzysztof Śmietanka, prof. ...... Krzysztof Niemczuk; Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut ...... Czytaj więcej:   ...
 • KRUS informuje
  ... jeden numer konta do rozliczeń z urzędem skarbowym Od 1 stycznia podatnicy i płatnicy ...... się rozliczać z urzędem skarbowym za pośrednictwem własnych, ...... podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy. ...... podatkowy do zapłaty VAT, PIT, CIT można sprawdzić na stronie MF, gdzie dostępny jest ...... mikrorachunku podatkowego lub można go sprawdzić również w dowolnym urzędzie ...... skarbowym. ...... W celu jego sprawdzenia wystarczy podać swój numer PEsEL lub NIP. ...... w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT, VAT szybko sprawdzisz numer w ...... miejscu będziesz mieć ten sam rachunek, także po przeprowadzce lub ...... siedziby firmy unikniesz omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto ...... szybko otrzymasz zaświadczenie np. ...... o niezaleganiu w podatkach dzięki sprawniejszej obsłudze płatności Masz pytania ...... skontaktuj się z pracownikiem urzędu ...... skarbowego pod nr telefonu: 801 055  ...... 330 03 30 Informacja dla użytkowników  Portalu  dla Rolników  eKRUs ...... sa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego ...... istnieje możliwość wygenerowania zaświadczenia ...... informacje o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu ...... szczegółowe  informacje  dostępne są  na stronie internetowej   ...... s. ...... Opolski KRUs organizuje II edycję w ramach cyklu spotkań ...... szkoleniowo-informacyjnych dla rolników z ...... opolskiego             Wzorem ...... roku opolski KRUs zaprasza rolników do udziału w II edycji spotkań ...... szkoleniowo-informacyjnych, które będą ...... w każdym z 11 powiatów województwa opolskiego. ...... spotkania prowadzone są w konwencji warsztatów szkoleniowych i obejmują: - panel ...... struktażowy, prowadzony przez specjalistów ...... AZOTY Zakłady Azotowe Kędzierzyn s. ...... w rolnictwie, przekazaną przez przedstawicieli Oddziału Regionalnego KRUs w Opolu ...... - pakiet bieżących informacji, przedstawionych przez osoby reprezentujące ...... stytucje działające na rzecz rolników. ...... Celem organizowanych spotkań jest propagowanie zasad bezpiecznego prowadzenia ...... rolniczej, zarówno w odniesieniu do stosowanych upraw, jak i bezpiecznego korzystania ...... maszyn i urządzeń, bezpiecznej obsługi zwierząt gospodarskich oraz bezpiecznych ...... podczas wykonywania prac w gospodarstwie. ...... Poprzez realizację tego rodzaju spotkań KRUs wypełnia jeden ze swoich głównych ...... działalności, jakim jest ograniczenie wypadków w rolnictwie. ...... Pomimo, iż Opolszczyzna należy do jednych z ...... szych regionów w kraju, wyrażamy przekonanie, ...... tego typu działania przyczynią się do utrzymania nadal niskiego wskaźnika ...... ponieważ życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne i nie należy ustawać w dbałości o ...... jego bezpieczeństwa. ...... serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach rolników zainteresowanych stałym ...... szeniem poziomu bezpieczeństwa życia i pracy w ...... spodarstwach. ...... Gwarantujemy przyjemną atmosferę, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a także smaczny ...... stunek. ...... Lech Waloszczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUs w ...... Ubezpieczenie dobrowolne na wniosek a terminowość opłacania składek Osoby ...... spełniające warunków do podlegania ...... dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się ...... po złożeniu stosownego wniosku w jednostce KRUs. ...... Ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek (dobrowolnie)  może być objęty rolnik ...... działalność rolniczą na gruntach o obszarze do 1 ha przeliczeniowego użytków ...... pracujący w gospodarstwie rolnym małżonek lub domownik, który nie ...... st związany z rolnikiem stosunkiem pracy, ...... praca w gospodarstwie rolnym stanowi stałe źródło jego utrzymania oraz  rolnik, ...... który przeznaczył grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach ...... w odrębnych przepisach, pod warunkiem, że ww. ...... osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom ...... i rentowym w ZUs lub zaopatrzeniu emerytalnemu określonemu w ...... przepisach i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź do ...... z ubezpieczeń społecznych (zasiłku chorobowego lub świadczenia ...... po ustaniu stosunku pracy). ...... Ubezpieczenie na wniosek powstaje z dniem określonym przez osobę ...... sowaną, nie wcześniej jednak niż z dniem ...... wniosku. ...... Osoby ubezpieczone na wniosek  muszą zwracać szczególną uwagę na terminowość ...... składek, oraz konsekwencje wynikające z nieterminowego ...... składki. ...... ust. ...... ust. ...... ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. ...... o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. ...... nieopłacenie składki w terminie jest  traktowane jak odstąpienie od ...... na wniosek, chyba że przed upływem terminu płatności ...... składki rolnik złożył podanie o jego ...... albo udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było skutkiem siły wyższej. ......  Przyjmuje się, że „siłą wyższą” jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do ...... zapobieżenia oraz niezawinione przez daną osobę np. ...... klęska żywiołowa, wypadek, nagła choroba o ...... W związku z powyższym Rolnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ...... się do właściwej ze względu na siedzibę działalności jednostki  KRUs, w ...... podlega ubezpieczeniu z wnioskiem o odroczenie terminu płatności bieżącej ...... składki. ...... Niemniej, aby podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników wniosek taki winien być ...... przed ustawowym terminem płatności, a wpłata dokonana ...... nowo ustalonym terminie. ...... składki opłacone po wyznaczonym terminie ...... ustanie ubezpieczenia i wyłączenie takiej osoby z dobrowolnego ubezpieczenia społecznego ...... Rolnik może starć się o przywrócenie ubezpieczenia w KRUs, które ...... nadzwyczajnych sytuacjach może mieć miejsce. ...... Należy wówczas udowodnić, iż nieterminowe opłacenie składek ...... skutkiem działania „siły wyższej”. ...... Terminy opłacania składek: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 ...... Terminy przekazywania PIT  za 2019 r. ...... organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie ...... według ustalonego wzoru (tj. ...... PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent ...... socjalnych, świadczeń przedemerytalnych (…) ...... właściwym urzędom skarbowym. ...... rocznego obliczenia podatku, zobowiązany jest sporządzić i przekazać inną informację ...... wysokości uzyskanego przychodu (PIT-11). ...... Informujemy, że takie dane zostaną przesłane drogą elektroniczną do urzędów ...... skarbowych do końca stycznia 2020 r. ...... sp; Natomiast formularze PIT do ...... będą przekazane tak jak dotychczas, to jest do 29 lutego 2020 r. ...... Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta ...... rencisty za 2019 r. ...... emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUs, a następnie ...... stka organizacyjna ZUs lub odwrotnie, ...... ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy, obniżała wysokość miesięcznych ...... w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu ...... z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że ...... oświadczenie emeryt/rencista wycofał w 2019 r. ...... nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu ...... emeryt lub rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku, z ...... na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po ...... Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, ...... sa przekaże emerytowi lub renciście formularz ...... – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy ...... Emeryt lub rencista, który otrzyma PIT-11A powinien sam złożyć ...... PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą ...... bądź dokonać akceptacji zeznania udostępnionego na Portalu podatkowym Ministerstwa ...... sów. ...... zeznanie takie złożone lub zaakceptowane zostało w nieprzekraczalnym terminie do 30 ...... W przypadku emeryta lub rencisty, który oprócz dochodów wykazanych w ...... obliczeniu podatku lub informacji uzyskanej z KRUs nie uzyskał innych dochodów ...... niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem dnia 30 ...... oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (tzw. ...... Ponadto Kasa informuje, że każdy emeryt lub rencista, ...... chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia ...... z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę ...... również sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) ...... właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem Portalu ...... Podstawa prawna: art. ...... 34 ust. ...... 7 - 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...... o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...... KRUs przypomina:   1. ...... wypadkowi w rolnictwie, zgłoś go jak najszybciej do najbliższej Placówki Terenowej ...... sy lub Oddziału Regionalnego. ......  2. ...... Zbyt późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, co ...... spowodować odmowę prawa do odszkodowania. ......  3. ...... Zgłoszenie wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w ...... siedzibie KRUs, za pośrednictwem poczty, ......  4. ...... Uprawnionym do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie jest poszkodowany (rolnik, ...... wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku. ......  5. ...... Jednorazowe odszkodowanie przysługuje: a) ubezpieczonemu, który doznał ...... stałego lub długotrwałego uszczerbku na  ...... wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub ...... rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub ......  6. ...... Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli: a) ...... spowodował wypadek umyślnie albo wskutek ...... niedbalstwa lub b) będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem ...... odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym ...... sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. ......  7. ...... Każdy wypadek rozpatruje się indywidualnie. ......  8. ...... Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości ...... do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na ...... Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą wiele niebezpieczeństw, których ...... stępstwem mogą być wypadki lub choroby ...... Proszę, zadbajcie o zdrowie, dla siebie i swoich najbliższych. ...... Lech Waloszczyk Dyrektor OR KRUs w Opolu   ...
 • Informacje dot. zagrożenia ASF
  ... sp;Wymogi dotyczących zabezpieczenia ...... spodarstw, w których utrzymywane są świnie, ...... z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja ...... w sprawie środków podejmowanych w związku z ...... stąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ...... Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu ...... szenie ochrony stad świń przed AsF w ...... spodarstwach, położonych na terytorium Polski ...... obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem AsF (poza ...... szarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ...... Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie: 1. ...... karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, 2. ...... prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren ...... spodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, ...... których są utrzymywane świnie, 3. ...... zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt ...... świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko ...... bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne ...... wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które ...... te czynności tylko w danym gospodarstwie, 6. ...... stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą ...... higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym ...... i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, 7. ...... bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu ...... stywanych do obsługi świń, 8. ...... używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą ...... mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i ...... z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie ...... sza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, ...... długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie ...... utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego, ...... sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, ...... tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące ...... tego spisu, 11. ...... wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, ...... na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania ...... w gospodarstwie w systemie otwartym. ...... W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz: 1. ...... wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok ...... tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia ...... oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem AsF, 2. ...... wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ...... statnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu ...... świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru ...... lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa AsF lub składowano w ...... scu niedostępnym dla dzików co najmniej przez ...... wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla ...... pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru ...... chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa AsF lub składowano w ...... scu niedostępnym dla dzików co najmniej przez ...... dni przed jej wykorzystaniem. ...... – powyższe wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, ...... na terytorium RP poza obszarami objętymi restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, objętym ...... będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. ...... Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie ...... sów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...... chorób zakaźnych zwierząt: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu ...... szych wymagań, powiatowi lekarze weterynarii: ...... 48 b ust. ...... ustawy będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem usunięcia uchybień w ...... sie nie dłuższym niż 5 miesięcy; lub 2) ...... 48 b ust. ...... ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem ...... świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy ...... zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ...... na użytek własny; 3) zgodnie z art. ...... 48 b ust. ...... i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt ...... 4) za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu ...... stwa. ...... roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie, hodowca może zgłosić do ...... lekarza weterynarii, że jego gospodarstwo spełnia wymagania. ...... weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie ...... spełnianie wymagań, powiatowy lekarz ...... decyzję zakazującą utrzymywania w tym gospodarstwie świń. ...... Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej ...... Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję ...... strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ...... Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 ...... za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń, 2. ...... w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie ...... wypłacane maksymalnie za 50 sztuk. ...... Afrykański pomór świń (AsF) występuje w Polsce od lutego 2014 roku. ...... Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla ...... mięsa wieprzowego. ...... Jak rozpoznać AsF? ...... U zwierząt występuję gorączka, może osiągać nawet do 42°C, przyśpieszony oddech, ...... sowiałość, możliwa utrata apetytu i pragnienia ...... przekrwienia lub zasinienia mogą wystąpić na uszach, ogonie, kończynach i klatce ...... siowej. ...... Zazwyczaj pierwsze w stadzie chorują duże sztuki: lochy, knury, tuczniki. ...... Padnięcia nawet pojedynczych świń w stadzie mogą być skutkiem rozwijania się ...... świń wirusem AsF w gospodarstwie. ...... Nie należy zatem zwlekać ze zgłoszeniem informacji o niepokojących objawach do ...... weterynarii opiekującego sstadem lub do najbliższej lecznicy dla ...... W przypadku wykrycia AsF w gospodarstwie, w którym przestrzegane są przepisy ...... zdrowia zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji świń – właścicielowi przysługuje pełne ...... szkodowanie za zabite zwierzęta, zniszczone ...... i sprzęt w gospodarstwie. ...... szczegółowe informacje na stronach: https://www. ...... sF lub u właściwego powiatowego lub ...... Czytaj więcej:   ...
 • Łowiectwo - Informacje Burmistrza o terminach polowań zbiorowych oraz miejscach przechowywania książek ewidencji polowań indywidualnych
  ... Obwieszczenia Burmistrza Gminy Baborów o miejscach przechowywania ...... siążek ewidencji pobytu na polowaniu ...... Miejsce przechowywania książki ewidencji polowań Koła Łowieckiego " ...... sokół" w Bielsku Białej   ...... polowań zbiorowych Zgodnie z art 42ab ust 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. ...... rozpoczęcia polowania zbiorowego - Burmistrzowi właściwemu ze względu na miejsce ...... polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o ...... godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania. ...
 • Zapraszamy na zajęcia do Świetlicy Miejskiej w Baborowie!
 • Ferie zimowe 17-21.02.2020 r.
 • OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2020 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  ... strz Gminy Baborów 48-120 Baborów ul. ...... Ratuszowa 2a ogłasza   otwarty konkurs ofert na realizację w ...... 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, który jest skierowany do ...... 3 ust. ...... 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... 3 ust. ...... 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku ...... w zakresie pomocy społecznej  w następującym zakresie:   „Usługi ...... dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów ...... w 2020 roku”   Wysokość środków przeznaczonych na realizację ......   Warunki konkursu: Oferty wraz z załącznikami na ...... zadania należy składać w zamkniętej kopercie w formie ...... semnej pod rygorem pozostawienia bez ...... do 12 lutego 2020 roku do godziny 1200  (z adnotacją „"KONKURs Z ZAKREsU ...... sPOŁECZNEJ 2020”) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. ...... sp;Ratuszowa 2a lub przesłać pocztą na adres ...... Miejskiego w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a. ...... Warunki przyznania dotacji: Podmiot składający ofertę: wykonuje zadanie ...... samodzielnie; posiada własną kadrę i ...... do realizacji zadania; zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji ...... sięgowej środków otrzymanych na realizację ...... Beneficjenci zadań: osoby niewidome i słabowidzące. ...... Miejsce realizacji zadania: Gmina Baborów. ......   1. ...... Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację ...... z zakresu pomocy społecznej nie mogą być przeznaczone na ...... sowanie: 1) realizacji projektów ...... sowanych z budżetu Gminy Baborów z innego ...... 2) zakupu nieruchomości; 3) kosztów działalności gospodarczej podmiotów ...... zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości ...... przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy ...... odpisów amortyzacyjnych; 5) działalności ...... lub religijnej; 6) kosztów świadczeń medycznych, w tym ...... skich i rehabilitacyjnych, z wyjątkiem ...... ponoszonych na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym ...... uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu ...... Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Ośrodku Pomocy ...... społecznej w Baborowie, ul. ...... Ratuszowa 35 tel. ...... 77 403 69 36. ...... Formularz oferty wraz z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w ...... Pomocy społecznej w Baborowie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www. ...... Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie zadania ...... st Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy ...... społecznej w Baborowie – Pani Ewa ...... szowska. ...... w terminie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podlegają procedurze ...... braków  formalnych. ...... 1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie ...... stał podpisany przez wszystkie osoby ...... statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; ...... 2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę ...... statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; 3) ...... z oryginałem złożonych dokumentów do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do ...... zobowiązań majątkowych; 4) uzupełnienia sprawozdania merytorycznego i finansowego. ...... Po zamieszczeniu w terminie do 14 lutego 2020 r. ...... na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie oraz na stronie ...... listy ofert zawierających braki formalne ...... może w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne. ...... W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym ...... oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. ...... Oferty, które spełniły warunki formalne oraz zostały ...... ocenione pod względem merytorycznym, przedstawione są przez Komisję Konkursową do wyboru ...... strzowi Gminy Baborów. ...... Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności: 1) możliwości realizacji ...... przez wnioskodawcę; 2) ocenę przewidywanych efektów ...... deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie; 4) ...... sowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań ...... zakresu pomocy społecznej o zbliżonym charakterze; 5) ocenę ...... stawionej kalkulacji kosztów realizacji ...... w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 6) zadeklarowany ...... środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację ...... oraz wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i  ...... społeczna członków; 7) analizę i ocenę ...... zadań zleconych wnioskodawcy  w okresie poprzednim; 8) rozliczenie się podmiotu ...... środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i ...... oraz sposób rozliczenia; 9) wysokość dotacji, która jest przeznaczona na ...... Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania ...... zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia ...... składania ofert oraz zmiany podjęcia decyzji ...... do rozstrzygnięcia konkursu. ...... Zadanie zlecone będzie na zasadzie dofinansowania w formie wsparcie zadania publicznego. ...... Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs ...... Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 17 lutego 2020 roku. ...... realizatora zadania wybrany podmiot zostanie powiadomiony pisemnie. ...... szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia ...... Wzór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do ...... Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 ...... w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów ...... realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. ...... zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2018 i 2019. ...... Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu ...... Baborów były dofinansowane ze środków publicznych Gminy w ...... sokości: - w roku 2018 - 1. ...... Usługi realizował Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w ...... Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. ...... Ratuszowa 2a i Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie ul. ...... sp;Ratuszowa 35 oraz w Biuletynie Informacji ......   Baborów, dnia 20 stycznia 2020 r. ...... BURMIsTRZ Tomasz Krupa ...
 • Nadchodzące wydarzenia
 • Wyjazd na Koncert Wiedeński 22.02.2020 r.
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2020-01-16 ...... O WYNIKU PRZETARGU W dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,1100 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 5. ...... wadium: 590,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......         Przewodniczący Komisji Przetargowej ...... sp;        ...... sp;       Ewa ...... samotyj        ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;     ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2020-01-16 ...... O WYNIKU PRZETARGU W dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0589 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3. ...... wadium: 340,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......          Przewodniczący Komisji ...... sp;        ...... sp;        ...... samotyj                ...... sp;         ...... sp;         ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2020-01-16 ...... O WYNIKU PRZETARGU W dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0900 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4. ...... wadium: 490,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......      Przewodniczący Komisji Przetargowej  ......           Ewa samotyj    ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2020-01-16 ...... O WYNIKU PRZETARGU W dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0490 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... wadium: 290,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......      Przewodniczący Komisji Przetargowej  ......          Ewa samotyj      ......                 ...... sp;         ...... sp;   ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2020-01-16 ...... O WYNIKU PRZETARGU W dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0810 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4. ...... wadium: 450,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......           Przewodniczący Komisji ...... sp;        ...... sp;        ...... samotyj                ...... sp;         ...... sp;         ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2020-01-16 ...... O WYNIKU PRZETARGU W dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 10:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0130 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1. ...... wadium: 110,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......      Przewodniczący Komisji Przetargowej  ......            Ewa samotyj  ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  a  chroniona  bip  firm  ok  s  str  katalog  test
Przewodnik po urzędzie: