wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 16119 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3125

 • Zostań krwiodawcą
 • INFORMACJE KRUS
  ...   ...
 • ZAPROSZENIE NA BIEG BABOROWA
 • Ostrzeżenie -intensywne opady deszczu
 • XXXI Bieg Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego
 • Sprawozdania finansowe
  ... sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy ...... społecznej w Baborowie za rok 2018 zostały ...... Gminy Baborów - link poniżej   http://bip. ...... sprawozdania-finansowe-za-2018-rok. ...
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/5 w Baborowie
  ... sTRZ GMINY BABORÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ ...... WYKAZ NIERUCHOMOŚCI sTANOWIĄCEJ WŁAsNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH  DO ...... sPRZEDAŻY Lokal mieszkalny dla najemcy w ...... 53,10 m2  na III kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ...... Raciborskiej 2/5. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, ...... Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni ...... 4,00m2 Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie ...... sności gruntu działki  wynosi 66. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1277 o ...... 0,0460 ha zapisanej w KW OP1G/00024065/4. ...... Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych  ...... sta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w ...... Obszar obejmujący działkę nr 1277, oznaczony symbolem 10-MWII, stanowi teren zabudowy ...... szkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę ...... szkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem ich zagospodarowania. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... sp; albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... sp;    ...
 • Informacja- Bank Żywności
 • Zapraszamy!
 • Ostrzeżenie - przymrozki
 • Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  ...   Urząd Miejski w Baborowie 1. ......   Zespół szkolno-Przedszkolny w Baborowie 1. ......   Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie 1. ...
 • Sprawozdania finansowe
 • Pomoc publiczna 2018
  ... 37 ust. ...... f ustawy o finansach publicznych dotycząca osób oraz jednostek organizacyjnych, którym w ...... sie podatków lub opłat udzielono umorzeń. ...... 37 ust. ...... g ustawy o finansach publicznych dotycząca osób, którym udzielono pomocy publicznej. ...... 17 ust. ...... f ustawy o finansach publicznych dotycząca osób oraz jednostek organizacyjnych, którym w ...... sie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń ...... rozłożono spłatę na raty. ...
 • Dzień Flagi
 • XXVI Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza w Łubnianach

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  chroniona  a  bip  test  firm  katalog  ok  s  str
Przewodnik po urzędzie: