wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: str
znaleziono plików: 373 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1595

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  ... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar  w ...... administracyjnych  miasta Baborów działka nr ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar  w ...... administracyjnych  miasta Baborów obszar ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych  miasta Baborów działka nr ...... w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 3 MWII ...... zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. ...... b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, c) ulice wewnętrzne, ...... teren obejmujący działkę znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej Czynsz ...
 • Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... do dnia 27 czerwca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...
 • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... działkę nr 353/3 w Czerwonkowie Burmistrz Gminy Baborów informuje, iż działając ...... o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Obiwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... nr 353/18; ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 348/18; ...... rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów – projekt druk nr 355/18; ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... druk 352/18 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 348/18; ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) ulice wewnętrzne, ...... obszaru wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków obejmującego historyczny układ ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) ulice wewnętrzne, ...... obszaru wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków obejmującego historyczny układ ...... Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska   ...
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UNI.6730.5.6.2018
  ... Kodeksu postępowania administracyjnego (t. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ......   Burmistrz Gminy Baborów z a w i a d a m i a o ...... strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i ...... POUCZENIE Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium ...... w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
 • Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody Dnia Strażaka - OSP Babice
 • UNI.6730.5.5.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  ... Kodeksu postępowania administracyjnego (t. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ...... m i a m o zakończeniu postępowania administracyjne na wniosek Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. ...... strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ...... Burmistrza Gminy Baborów Artur Czechowicz ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 ...... potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrza mgr Artur Czechowicz Sekretarz Gminy ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/2 ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrza        ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/3 ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrza mgr Artur Czechowicz Sekretarz Gminy ...
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  chroniona  firm  katalog  wyloguj  test  a  s  ok  bip
Przewodnik po urzędzie: