wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: str
znaleziono plików: 366 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1485

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1278 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  ... przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) ulice wewnętrzne, ...... obszaru wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków obejmującego historyczny układ ......        Burmistrz Gminy Baborów mgr Elżbieta Kielska ...
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  ... Adres strony internetowej (URL): www. ...... Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać ...... 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa   I. ...... Adres strony internetowej, na której zamieszczona ...... w odniesieniu do:   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu, ...... baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 ...... dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone ...... z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie ...... zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na ...... Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona ...... elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny ...... elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ...... licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone ...... odsetkowej w razie trudności w realizacji strony dochodowej budżetu, wcześniejszej spłaty ...... INFORMACJE ADMINIstrACYJNE IV. ...
 • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  ... Burmistrza Gminy Baborów w sprawie przeprowadzenia ...... znajdują się w siedzibie Urzędu oraz na jego stronie internetowej: www. ...
 • OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2017
  ... Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... Burmistrz Gminy Baborów z a w i a d a m i a o ...... Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji ...... pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów. ...... POUCZENIE Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium ...... w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren obejmujący działkę nr 374 w ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren obejmujący działkę nr 428 w ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego
  ... telefonicznie (77) 555-96-30 Koszt badania ostrości wzroku – Koszt 5zł Koszt pomiaru ...
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część dz. nr 1309/37 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  ... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) ulice wewnętrzne, ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 418/5 ...... przeciwpożarowe, Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, Obiekty mostowe, ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 418/4 ...... przeciwpożarowe, Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, Obiekty mostowe, ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części dz. nr 19/7 w Tłustomostach
  ... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, biura, gabinety, sportu i ...... obsługą pojazdów, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, ...
 • Wykonanie budżetu 2017
  ... nr Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów Plik ...
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  firm  s  ok  bip  wyloguj  chroniona  a  test  katalog
Przewodnik po urzędzie: