wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: str
znaleziono plików: 372 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1571

 • Komunikaty WIOŚ o przekroczeniach poziomu zanieczyszczeń powietrza
  ... PM10 dla wartości średniodobowej (Ostrzeżenie)   Wojewódzki Inspektorat ...... Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego ...... Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono ...... określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ......   pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:   - Opole, os. ......   pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej: - Kluczbork, ul. ...... docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...
 • Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  ... kwietnia 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...
 • Informacja o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... kwietnia 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...
 • Tradycje i zwyczaje na czesko-polskim pograniczu
  ... Zawody strażackie Licznie zgromadzonej publiczności ...... pokaz sprawności pokazali strażacy z OSP z całej gminy. ...... sportowo – pożarniczych o puchar Burmistrza Gminy. ...... (powyżej 16 lat), a uczestniczyło 25 sekcji strażackich, zaś ich wysiłki oceniała Komisja ...... również zaproszeni przez OSP w Baborowie strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z ...... dali pokaz swych umiejętności w najmłodszej strażackiej grupie wiekowej, a obserwacja dzieci ...... różnobarwnych strojach była doskonałą zabawą dla zebranych. ...... dziecięca sekcja – dzieci tamtejszych strażaków. ...... zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej straży Pożarnej w Głubczycach starszy kapitan ...... Floriana – patrona strażaków. ...... Ceremonii dekoracji dokonała Burmistrz Elżbieta Kielska w asyście Komendanta ......   Organizatorzy dziękują wszystkim strażakom za przybycie na zawody i sportową ...... strażakom z Baborowa niezbędnej pomocy udzielili ...... Do zobaczenia na strażackich zawodach powiatowych w dniu 9 ...... któremu towarzyszyła muzyka cymbałkowa oraz strzecha z Raciborza. ...... ostatnim z działań projektu realizowanych po stronie polskiej. ...
 • Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  ... dostępności do terenów rekreacyjnych, przestrzeni usług publicznych, lepsze skomunikowanie ...
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg.
 • Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
  ... z leczeniem czy opieką lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych ...... z leczeniem czy opieką lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych ...... pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- w Czerwonkowie, Dzielowie, Dziećmarowie i Baborowie
  ... 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... zlokalizowany w granicach  administracyjnych  sołectwa Dzielów stanowi ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: Teren zlokalizowany na obszarze ...... potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety. ...
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy UNI.6730.5.1.2018
  ... Kodeksu postępowania administracyjnego (t. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ...... Zatorze 2, 48-130 Kietrz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  ...... strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ......   Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska ...
 • Obwieszczenie o sesji w dniu 26.03.2018r.
  ... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w ...
 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- asystent rodziny
  ... Wymagania dodatkowe:   rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba ...... pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność, ...... współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właści-wymi ...
 • NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  ... BURMIstrZ GMINY BABORÓW  ogłasza nabór ......   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  znajdujących się na ...... budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy ...... oraz Zarządzeniem Nr OW 343/18 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 13 marca 2018 r. ...... budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. ...... Burmistrz Gminy  Elżbieta Kielska   ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 ...... potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/2 ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/3 ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  katalog  test  chroniona  wyloguj  bip  s  ok  firm  str
Przewodnik po urzędzie: