wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: str
znaleziono plików: 413 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1711

 • Ostrzeżenie - upały
 • Zawody strażackie 15.06.2019 r.
 • Podsumowanie Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Głubczycach
  ... ARiMR,  pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa ...... *Państwowa Inspekcja Pracy *Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa * ...... Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Burmistrza Głubczyc, Burmistrza Baborowa, Burmistrza ...... Pięknych we Wrocławiu – magister sztuki, ilustratorka podręczników szkolnych, książek i ...... dla dzieci, autorka ilustracji podręczników MEN dla klas I – III, ...
 • Nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 roku
  ... strZ GMINY BABORÓW  ogłasza nabór ......   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie ...... budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy ...... oraz Zarządzeniem Nr OW-55/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 13 marca 2019 r. ...... budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. ...... Burmistrz Gminy Tomasz Krupa Baborów, dnia 13 ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne -burze z gradem.
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy- dz. na ul. Krakowskiej, Kolejowej
  ... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  uchwalonym przez ...... Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury  technicznej, ...
 • Udział instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Biesiadzie Rodzinnej DPS w Dzbańcach 07.06.2019 r.
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VII Sesja RM - 18 czerwca 2019 r.
  ... udzielenia/nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - druk nr 78/19 4. ...... o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy  Baborów,    ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w ...
 • VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.
  ... Wiesław Sobczyk Oraz Burmistrz Gminy Baborów Tomasz Krupa, Sekretarz Gminy ...... stanowiących dochody budżetu Gminy Baborów instrumentem płatniczym - druk nr 66/19 (16:18:00) ...... budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji ...... WstrZYMUJE SIĘ (1): Dagmara Fryzel-Kalita ...... cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego” - druk nr ...... w Komendzie Państwowej  Powiatowej straży Pożarnej w Głubczycach,  gdzie ...... - brał udział w Śląskim Oddziale straży Granicznej  w Raciborzu  w celu ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w ...... międzysesyjnym (16:32:00) Burmistrz przedstawił sprawozdanie o pod4ejmowanych ...... poszczególnych samorządów funkcjonowania klastra energetycznego Powiatu Głubczyckiego 11. ...... Katowicka Specjalna strefa Ekonomiczna – działania inwestycyjne ...... poważne awarie sieci wodociągowej Burmistrz Gminy – stwierdził, że dodatkowo nic nie ...... z Księżego Pola do Raciborza Burmistrz Gminy – poinformował, że do końca tygodnia ...... - na placu zabaw na Osiedlu Czerwonków od strony pól jest bardzo zniszczona siatka o ...... strych krawędziach, która stważa ...... Burmistrz – odpowiedział, że przepisy obligują do ...... złożone pismo  do Gminy o zakup rejestratora. ...
 • Programy, Strategie rozwoju, Raporty
 • Raporty o stanie Gminy
  ... 506) Burmistrz przedstawia Radzie raport o stanie gminy. ...... lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. ...... przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - upał.
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
 • Wybory ławników 2019
  ... - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. ...... inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z ...... dokumenty: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 2) ...... organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza ...... również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie ...... wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. ...
 • Konsultacje zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  ... Burmistrz Gminy Baborów zaprasza przedstawicieli ...... Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza dotyczące zgłoszonych wniosków i uwag ...... zamieszczone na stronie BIP do dnia 14 czerwca 2019 roku. ...... publiczne w 2019 roku, w związku z czym Burmistrz Gminy Baborów, przekazuje do uchwalenia ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  bip  chroniona  wyloguj  str  katalog  test  ok  a  firm
Przewodnik po urzędzie: