Zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego

 

Podstawa prawna:

art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2000r Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami)


Jednostka odpowiedzialna


Referat Gospodarki Zasobami Gminy pokój nr 17 tel.  0774036935 0774036934

Stanowisko

podinspektor Tomasz Krupa

Wymagane dokumenty:

wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego


pobierz plik

wniosek o wydanie warunków na zajęcie pasa drogowego


pobierz plik


ZAŁĄCZNIKI


projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa, plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia oraz harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie. W/w projekty powinny być zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem tj. Starostwo Powiatowe w Głubczycach oraz Komendę Powiatową Policji w Głubczycach
 


Opłaty


1.Opłata skarbowa:

-      - za wniosek              5,00zł

-      - za każdy załącznik    0,50zł

-      - za zezwolenie         76,00zł
(zwolnienie w przypadku wykonywania przyłączy do budynków mieszkalnych oraz w przypadku przedsiębiorstw)


2.opłaty za zajęcie pasa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r w  sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. nr 6  poz.33 z 1986r z późniejszymi zmianami
 


Termin załatwienia sprawy


 wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi co najmniej z 3 miesięcznym wyprzedzeniem – odpowiedź ok. 14 dni

zajmujący pas drogowy po otrzymaniu ww opinii jest zobowiązany na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa przedstawić ww załączniki – odpowiedź ok. 14 dni


Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu pok.nr 13.) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 

Uwagi:


podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy

w przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela

w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

 

JPEGpas_d.jpeg

DOCWniosek o wydanie warunków zajęcia pasa drogowego.doc

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.doc

GIFword.gif

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 07-08-2003 12:40
 • Modyfikował: Administrator Strony, data modyfikacji: 11-02-2013 14:35
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 07-08-2003
 • Ilość wyświetleń: 4125
 • Link do strony: http://baborow.pl/1026/zezwolenia_na_zajecie_odcinka_pasa_drogowego.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 07-08-2003 12:40
 • Modyfikował: Administrator Strony, data modyfikacji: 11-02-2013 14:35
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 07-08-2003
 • Ilość wyświetleń: 4125
 • Link do strony: http://baborow.pl/1026/zezwolenia_na_zajecie_odcinka_pasa_drogowego.html
 • Data publikacji: 07-08-2003 12:40 przez: Administrator BIP BIP
 • Modyfikował: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 07-08-2003
 • Ilość wyświetleń: 4125
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  11-02-2013, godz. 14:35:19
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  11-02-2013, godz. 14:34:29
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  11-02-2013, godz. 14:31:25
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  11-02-2013, godz. 14:28:20
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  11-02-2013, godz. 14:27:19
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  11-02-2013, godz. 14:22:19
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  11-02-2013, godz. 14:21:38
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  11-02-2013, godz. 14:13:14
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  21-01-2007, godz. 20:38:05
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  21-01-2007, godz. 20:37:29
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-08-2003, godz. 12:40:00
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl