Wyniki otwartego konkursu - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania

 

 

INFORMACJA

 

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej,
 w  zakresie:


Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie przy ul. Kościuszki 3

 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu 12 styczna 2011 roku dokonała oceny oferty złozonej przez Caritas Diecezji Opolskiej na realizację w/w zadania w 2011 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokośc dotacji - 80.100 zł.
Burmistrz Gminy zatwiedził złożone przez Komisję sprawozdanie, akceptując udzielnie Caritas Diecezji Opolskiej dotacji na realizację zadnia w kwocie 80.100 zł.

 

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył Wiesław Kozyra
Data wytworzenia: 21 stycznia 2011
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 21-01-2011 17:10
 • Data wytworzenia: 21-01-2011
 • Ilość wyświetleń: 995
 • Link do strony: http://baborow.pl/1043/wyniki_otwartego_konkursu_uslugi_opiekuncze_specjalizowane_swiadczone_przez_pielegniarki_w_miejscu_zamieszkania.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 21-01-2011 17:10
 • Data wytworzenia: 21-01-2011
 • Ilość wyświetleń: 995
 • Link do strony: http://baborow.pl/1043/wyniki_otwartego_konkursu_uslugi_opiekuncze_specjalizowane_swiadczone_przez_pielegniarki_w_miejscu_zamieszkania.html
 • Data publikacji: 21-01-2011 17:10 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 21-01-2011
 • Ilość wyświetleń: 995
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl