Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej

INFORMACJA
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej

w  zakresie: 
Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie.

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu 10 styczna 2012 roku dokonała oceny oferty złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej na realizację w/w zadania w 2012 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokości dotacji - 80.100 zł.
Burmistrz Gminy zatwierdziła złożony przez Komisję protokół, akceptując udzielnie Caritas Diecezji Opolskiej dotacji na realizację zadnia w kwocie 80.100 zł.                            BURMISTRZ GMINY BABORÓW
                                        Elżbieta Kielska 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania Kała
Data wytworzenia: 2012-01-21

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 21-01-2012 21:44
 • Data wytworzenia: 21-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 949
 • Link do strony: http://baborow.pl/1045/informacja_o_wynikach_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2012_zadan_z_zakresu_pomocy_spolecznej.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 21-01-2012 21:44
 • Data wytworzenia: 21-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 949
 • Link do strony: http://baborow.pl/1045/informacja_o_wynikach_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2012_zadan_z_zakresu_pomocy_spolecznej.html
 • Data publikacji: 21-01-2012 21:44 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 21-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 949
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl