Wynik otwartego konkursu Ofert na realizację zadania Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów w 2012 roku

INFORMACJA

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej,
 w  zakresie: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów.

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2012 roku dokonała oceny oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Głubczycach  na realizację w/w zadania w 2012 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokości dotacji – 1 300  zł. Burmistrz Gminy zatwierdziła złożony przez Komisję protokół, akceptując udzielnie Polskiemu Związkowi Niewidomych – Zarząd Koła
w Głubczycach  dotacji na realizację zadnia w kwocie 1 300 zł.
                                                                                  

 

                                                                  BURMISTRZ GMINY BABORÓW

                                                                                                      Elżbieta Kielska

 
 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania - Kała
Data wytworzenia: 2012-07-02

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 02-07-2012 18:54
 • Data wytworzenia: 02-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 1010
 • Link do strony: http://baborow.pl/1047/wynik_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_uslugi_terapeutyczne_dla_osob_niewidomych_i_slabowidzacych_z_terenu_gminy_baborow_w_2012_roku.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 02-07-2012 18:54
 • Data wytworzenia: 02-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 1010
 • Link do strony: http://baborow.pl/1047/wynik_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_uslugi_terapeutyczne_dla_osob_niewidomych_i_slabowidzacych_z_terenu_gminy_baborow_w_2012_roku.html
 • Data publikacji: 02-07-2012 18:54 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 02-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 1010
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl