INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2013 ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie :

Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu w dniu 28 grudnia 2012 roku dokonała oceny oferty złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej na realizację w/w zadania w 2013 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokość dotacji – 80.100 zł. Burmistrz Gminy zatwierdziła złożony przez Komisję protokół, akceptując udzielenie Caritas Diecezji Opolskiej dotacji na realizację zadania w kwocie 80.100 zł.                                      BURMISTRZ
                                      GMINY  BABORÓW
                                mgr Elżbieta Kielska  DOCCaritas - komisja konkursowa - protokół- Caritas 2013.doc

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Gminy Baborów
Data wytworzenia: 202-01-03
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 04-01-2013 08:16
 • Data wytworzenia: 04-01-2013
 • Ilość wyświetleń: 917
 • Link do strony: http://baborow.pl/1049/informacja_o_wynikach_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2013_zadan_z_zakresu_pomocy_spolecznej_w_zakresie_uslug_opiekunczych_swiadczonych_przez_pielegniarki_w_miejscu_zamieszkania_podopiecznych_osrodka_pomocy_spolecznej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 04-01-2013 08:16
 • Data wytworzenia: 04-01-2013
 • Ilość wyświetleń: 917
 • Link do strony: http://baborow.pl/1049/informacja_o_wynikach_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2013_zadan_z_zakresu_pomocy_spolecznej_w_zakresie_uslug_opiekunczych_swiadczonych_przez_pielegniarki_w_miejscu_zamieszkania_podopiecznych_osrodka_pomocy_spolecznej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 04-01-2013 08:16 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 04-01-2013
 • Ilość wyświetleń: 917
Rozwiń rejestr zmian plików
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl