Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 25 września 2008 r. godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  25 września 2008 r. (czwartek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 r.
  b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny - Rynek 4/4)

  c)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny - Rynek 4/3)
  d)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny - ul. Świarczewskiego 7/4)
  e)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka - Baborów ul. Opawska)
  f)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka  - Sucha Psina)
  g) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów
  h) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  i) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
6. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   
Opublikował(a):  Data publikacji: 19-09-2008 09:26