Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XIX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 18 sierpnia 2008 r godz. 9.30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  18 sierpnia 2008 r. (poniedziałek) o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Baborów do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
6.
Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   
Opublikował(a):  Data publikacji: 13-08-2008 15:57