Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 11 kwietnia 2007 r godz. 15.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE


INFORMUJE, ŻE:

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
11 kwietnia 2007 r. (środa) o godzinie 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Podjecie uchwał dot.:
    a) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( dot. działki na ul. Wiejskiej)
    b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (dot. działki na ul. Wodnej)
    c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. nieruchomości
        w Boguchwałowie)
    d) nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie
    e) likwidacji Publicznych Przedszkoli
    f) utworzenia Gminnego Publicznego Przedszkola w Baborowie
    g) powiadomienia osób zobowiązanych do przedłożenia Radzie Miejskiej w Baborowie
        oświadczenia lustracyjnego

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
    międzysesyjnym
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie
    międzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi
7. Zapytania, wolne wnioski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak     
Opublikował(a):  Data publikacji: 18-05-2007 13:41