Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 19 czerwca 2008 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  19 czerwca 2008 r. (czwartek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał dot.:

  
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   b) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
   c)
przyznania stypendiów uczniom
   d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
6.
Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   
Opublikował(a):  Data publikacji: 19-06-2008 08:42