Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Komunikaty

 

Poniżej prezentujemy aktualny stan zanieczyszczenia powietrza oznaczany (co godzinę) na najbliższych automatycznych stacjach pomiarowych
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Dane pomiarowe pyłu zawieszonego PM10  - stacja pomiarowa w Głubczycach (przy Ratuszu)

Dane pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5; dwutlenku siarki SO2 i dwutlenku azotu NO2 - stacja pomiarowa w Raciborzu (ul.Wojska Polskiego)

 


 

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-02-2013 12:43
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 02-11-2022 15:05