Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XIV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 25 stycznia 2008 r godz. 13.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  25 stycznia 2008 r. (piątek) o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2.  Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3.  Podjęcie uchwał dot.:

  a) 
budżetu Gminy Baborów na 2008 rok,
 b) przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie,
 c) określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów,
  d) rozpatrzenia skargi Pana Krystiana Dolipskiego na Burmistrza Gminy,
  e)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
4. Przyjecie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
7.
Zapytania, wolne wnioski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   
Opublikował(a):  Data publikacji: 22-01-2008 15:48