Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 18 lutego 2009 r. godz. 15.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  18 lutego 2009 r. (środa) o godzinie 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
  b) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów (działka na ul. Stawowej w Baborowie)
  c) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów (działka - druga płyta boiska)
  d) współdziałania pomiędzy Gminą Baborów, a Powiatem Głubczyckim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę,
  e) rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Okolus na Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie
  f) rozpatrzenia skargi grupy nauczycieli na Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie

  g) przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Boguchwałów + (załącznik)
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2008 rok,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
6. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2009 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
8. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-02-2009 12:54