Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 grudnia 2008 r. godz. 15.00

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  29 grudnia 2008 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Świąteczna niespodzianka;
3.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) budżetu Gminy Baborów na 2009 rok,
  b)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka nr 1275/4 w Baborowie)
  c)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny - Rynek 1/4 w Baborowie)
  d)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal  niemieszkalny- Dziećmarów)

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał Rady.
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-12-2008 09:09