Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

X Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 12 lipca 2007 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  X SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  12 lipca 2007 r. (czwartek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2.  Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3.  Podjęcie uchwał dot.:
 a)  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 r.
4. Zapoznanie się ze skargą Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr VII-37/07 w sprawie ustalenia czasu realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne
i udzielenie odpowiedzi  na skargę.
5.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym
6.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.
7.  Zapytania, wolne wnioski
Opublikował(a):  Data publikacji: 10-07-2007 13:00