Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 17 czerwca 2009 r godz.10.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  17 czerwca 2009 r. (środa) o godzinie 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyznania stypendiów uczniom
  b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baborów środków stanowiących fundusz sołecki
  c) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
6. Wyrażenie opinii na temat oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego sie w budynku przy ul. Raciborskiej 34 w Baborowie.
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-04-2009 08:51