Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 3 czerwca 2009 r godz.15.00


 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  3 czerwca 2009 r. (środa) o godzinie 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zamiany nieruchomości
  b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  c) zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
   d) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-04-2009 08:52