Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem garażowym w Sułkowie

  

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

  OGŁASZA

  II PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Działki zabudowanej budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16,70 m2  w zabudowie szeregowej
w Sułkowie  zlokalizowanego na działce nr 193/2 o pow. 0,0065 ha. Zapisanej w KW Nr OP1G/00021224/6.

Cena nieruchomości :  5.650,00 zł,

Wadium wynosi:  570,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:

 

 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  obejmującego  obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego  Uchwałą  Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011r.  działka nr 193/2 stanowi obszar  zainwestowany- zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i usługowa.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się 18 marca 2013 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie  -I piętro-pokój 18.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 12 marca 2013 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

 

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-02-15

 

 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 15-02-2013 10:29
 • Data wytworzenia: 15-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 941
 • Link do strony: http://baborow.pl/1312/ogloszenie_o_ii_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_zabudowanej_budynkiem_garazowym_w_sulkowie.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 15-02-2013 10:29
 • Data wytworzenia: 15-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 941
 • Link do strony: http://baborow.pl/1312/ogloszenie_o_ii_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_zabudowanej_budynkiem_garazowym_w_sulkowie.html
 • Data publikacji: 15-02-2013 10:29 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 15-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 941
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl