Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Remont mostu w Dzielowie

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę  materiału z drewna świerkowego  klasy K21 na drewno sosnowe klasy wyższej KS-24 impregnowane metodą zanurzeniową z dodatkowo impregnacją przeciwogniową?

  

Odpowiedź:

Zamawiajacy dopuszcza zmianę materiału przewidzianego do zabudowy pomostu z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zastosowany materiał wienien posiadać parametry co najmniej takie, jak przewidziane w projekcie tj. drewno świerkow klasy min. K21.

 


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edyta Piasna
Data wytworzenia: 2013-02-20

 

 

 

 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 20-02-2013 08:51
 • Data wytworzenia: 20-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 900
 • Link do strony: http://baborow.pl/1313/wyjasnienia_do_tresci_siwz_przetarg_nieograniczony_na_zadanie_pn_remont_mostu_w_dzielowie.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 20-02-2013 08:51
 • Data wytworzenia: 20-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 900
 • Link do strony: http://baborow.pl/1313/wyjasnienia_do_tresci_siwz_przetarg_nieograniczony_na_zadanie_pn_remont_mostu_w_dzielowie.html
 • Data publikacji: 20-02-2013 08:51 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 20-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 900
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl