Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w BoguchwałowieBURMISTRZ GMINY BABORÓW

 

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu o pow. 51,00 m2  z pomieszczeniami gospodarczymi o pow.13,54 m2  i stodołą 34 m2  położonego w Boguchwałowie na działce nr 193 o pow.0, 0915 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021227/7.

Cena nieruchomości: 20,000 zł.

Wadium wynosi: 2.000,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej NR VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r, poniższy teren zlokalizowany jest na obszarze sołectwa Boguchwałów obejmujący działkę nr 193 i ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- obszar działki nr 193 zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Boguchwałów jest terenem zainwestowanym, stanowiącym zabudowę mieszkaniowo-usługową obejmującą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się 10 maja  2013 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój nr 18)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.Termin wpłacania wadium upływa z dniem 6 maja 2013r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim
w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 lub 4036980.

 

                                                                                                        Burmistrz Gminy

                                                                                                        Elżbieta Kielska

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-04-10

 

 

 

 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 11-04-2013 09:35
 • Data wytworzenia: 11-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 913
 • Link do strony: http://baborow.pl/1328/ogloszenie_ii_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_zabudowanej_budynkiem_mieszkalnym_w_boguchwalowie.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 11-04-2013 09:35
 • Data wytworzenia: 11-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 913
 • Link do strony: http://baborow.pl/1328/ogloszenie_ii_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_zabudowanej_budynkiem_mieszkalnym_w_boguchwalowie.html
 • Data publikacji: 11-04-2013 09:35 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 11-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 913
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl