Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 21 grudnia 2009 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  21 grudnia 2009 r. (poniedziałek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  b) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  c) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (lokal mieszkalny -  Baborów ul. Moniuszki 15)
  d) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (lokal mieszkalny -  Baborów ul. Głubczycka 3)
  e) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (lokal mieszkalny -  Baborów ul. Dabrowszczaków 35)
  f) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży
  g) uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
  h) przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie
  i) przyjęcia Strategii Oświaty w Gminie Baborów do roku 2013
  j) rozpatrzenie skargi Ryszrda Lechoszesta na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie 
4. Wyrażenie opinii na temat oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 1/7 w Baborowie  osobie, która zobowiąże się do przeprowadzenia remontu we własnym zakresie.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwał Rady.
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-12-2009 09:04