OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 214046 - 2013 data 04.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, fax. 077 4036928.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.

·         W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) Posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (na sumę 100 000,00 zł)

·         W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) Posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a mianowicie :

Dział X WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

2. d) Tekst który należy zmienić:

·         Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)

Posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (na sumę 100 000,00 zł)

2. d) Zastępuje się zapisem:

·         Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

·         Posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

 

 

DOCXSIWZ odbiór i zagospodarowanie odpadów - ze zmianą..docx

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Artur Czechowicz
Data wytworzenia: 2013-06-04
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 04-06-2013 14:14
 • Data wytworzenia: 04-06-2013
 • Ilość wyświetleń: 768
 • Link do strony: http://baborow.pl/1334/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_odbieranie_i_zagospodarowanie_odpadow_komunalnych_od_wlascicieli_nieruchomosci_zamieszkalych_i_niezamieszkalych_na_ktorych_powstaja_odpady_komunalne_znajdujacych_sie_na_terenie_gminy_baborow.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 04-06-2013 14:14
 • Data wytworzenia: 04-06-2013
 • Ilość wyświetleń: 768
 • Link do strony: http://baborow.pl/1334/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_odbieranie_i_zagospodarowanie_odpadow_komunalnych_od_wlascicieli_nieruchomosci_zamieszkalych_i_niezamieszkalych_na_ktorych_powstaja_odpady_komunalne_znajdujacych_sie_na_terenie_gminy_baborow.html
 • Data publikacji: 04-06-2013 14:14 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 04-06-2013
 • Ilość wyświetleń: 768
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl