Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 24 marca 2010 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  24 marca 2010 r. (środa) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość w Sułkowie)
  b) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość zabudowana w Rakowie)
  c) wydzierżawienia nieruchomosci na czas nieoznaczony
  d) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość w Baborowie)
  e) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
  f) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

  g) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baborów środków stanowiących fundusz sołecki
  h) zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwał Rady.
6. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-12-2009 09:05