I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35.

Baborów, dnia 23 lipca 2013 roku

ZMK.7150.2.2013

 Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

na najem komunalnych lokalu użytkowego położonego

w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35

 

 

l.p.

 

adres lokalu

powierzchnia

użytkowa
w m2

stawka wywoławcza

 czynszu za 1 m2 (netto)

wysokość wadium

w zł

rodzaj prowadzonej działalności

gospodarczej

1.

Dąbrowszczaków 35

15,38

4,50

207,63

handlowo – usługowa

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Przetarg na lokal w Dąbrowszczaków 35 odbędzie się w dniu 07.08.2013 roku o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju numer 18 (I piętro; sala narad).

Wadium (w kwocie jak wyżej) należy wpłacić do dnia 05.08.2013 roku na konto numer 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym w Baborowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Osoby zainteresowane przetargiem powinny w dniach od 24.07.2013 roku do 05.08.2013 roku zapoznać się z regulaminem przetargów, projektem umowy najmu oraz zasięgnąć informacji o proponowanych wyżej lokalach użytkowych w Urzędzie Miejskim       (I piętro; pokój numer 17) lub pod numerem telefonu 077/4036935.

 

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Andrzejak
Data wytworzenia: 2013-07-23

 

 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 23-07-2013 09:13
 • Data wytworzenia: 23-07-2013
 • Ilość wyświetleń: 943
 • Link do strony: http://baborow.pl/1341/i_ustny_przetarg_nieograniczony_na_najem_komunalnego_lokalu_uzytkowego_polozonego_w_baborowie_przy_ul_dabrowszczakow_35.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 23-07-2013 09:13
 • Data wytworzenia: 23-07-2013
 • Ilość wyświetleń: 943
 • Link do strony: http://baborow.pl/1341/i_ustny_przetarg_nieograniczony_na_najem_komunalnego_lokalu_uzytkowego_polozonego_w_baborowie_przy_ul_dabrowszczakow_35.html
 • Data publikacji: 23-07-2013 09:13 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 23-07-2013
 • Ilość wyświetleń: 943
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl