Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego w Suchej Psinie o pow. 1,4101 ha

O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Gminy Baborów  ogłasza  I ustny przetarg ograniczony  na sprzedaż działki oznaczonej nr  76/2 o pow. 1,4101 ha stanowiącej grunt rolny  położonej  w Suchej Psinie  zapisanej w Księdze Wieczystej  OP1G/00021228/4.

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  52.200,00 zł.

Wadium  wynosi:   5300,00 zł.

 Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Sucha Psina obejmujący działkę nr 76/2 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

 - obszar działki nr 76/2 zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Sucha Psina   jest terenem  stanowiącym tereny gruntów ornych.

 Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Nieruchomość  jest dzierżawiona  do dnia 30 sierpnia 2013 roku po tym terminie działka zostanie  zwrócona właścicielowi tj. Gminie Baborów.

Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2013 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej    Urzędu Miejskiego w Baborowie  I piętro pokój nr  18.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:00 lub na konto  Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie  nr 05 8866 0006 2001 0000 0004 w terminie do dnia
12 sierpnia 2013 roku. 

Dodatkowych  informacji  dotyczących oferty sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 tel. 77/ 4036918 lub 77 4036980.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2013-07-23
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 23-07-2013 14:32
 • Data wytworzenia: 23-07-2013
 • Ilość wyświetleń: 924
 • Link do strony: http://baborow.pl/1343/ogloszenie_i_przetargu_ustnego_ograniczonego_na_sprzedaz_gruntu_rolnego_w_suchej_psinie_o_pow_14101_ha.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 23-07-2013 14:32
 • Data wytworzenia: 23-07-2013
 • Ilość wyświetleń: 924
 • Link do strony: http://baborow.pl/1343/ogloszenie_i_przetargu_ustnego_ograniczonego_na_sprzedaz_gruntu_rolnego_w_suchej_psinie_o_pow_14101_ha.html
 • Data publikacji: 23-07-2013 14:32 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 23-07-2013
 • Ilość wyświetleń: 924
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl