Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 17 czerwca 2010 r godz. 15.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  17 czerwca 2010 r. (czwartek) o godzinie 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (nieruchomość w Boguchwałowie),
  b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (nieruchomość w Dziećmarowie),
   c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (nieruchomość w Boguchwałowie),
  d)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (nieruchomość w Baborowie ul. Dąbrowszczków 1),
  e) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu
  f) określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów za okres I półrocza
  g) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  h) przedłuzenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  i) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 r.,

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,
6. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-04-2010 10:04