Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokale nr 7 i 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie


 

 

 

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

1.  Lokal mieszkalny nr 7  do remontu  o pow. użytkowej 41,70m2 położony na poddaszu budynku przy ul. Powstańców 75. Usytuowany  w budynku zlokalizowanym na działce nr 769/3  o pow. 0,1691 ha

 w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00037551/2. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: przechodnia kuchnia, przechodnia pokój, łazienka z WC. Lokal wyposażony jest w przyłącz instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, na klatce schodowej pion gazowy.

 Cena lokalu wraz  udziałem w prawie własności nieruchomości wynosi 18.920,00 zł

2. . Lokal mieszkalny nr 8 do remontu  o pow. użytkowej 44,28m2 położony na poddaszu budynku przy ul. Powstańców 75. Usytuowany  w budynku zlokalizowanym na działce nr 769/3  o pow. 0,1691 ha
w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00037551/2. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: przechodnia  kuchnia, przechodni pokój, łazienka z WC. Lokal wyposażony jest w przyłącz instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, na klatce schodowej pion gazowy.

 Cena lokalu wraz  udziałem w prawie własności nieruchomości wynosi 20.100,00zł

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Obszar obejmujący działkę nr 769/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku  oznaczony symbolem MNUII stanowi  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową  oraz obiekty związane  z działalnością ogrodniczą

 Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 17 maja 2013r. r, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

 Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woxniak
Data wytworzenia: 2013-04-08

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 09-04-2013 08:52
 • Data wytworzenia: 09-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 925
 • Link do strony: http://baborow.pl/1387/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_lokale_nr_7_i_8_do_remontu_przy_ulpowstancow_75_w_baborowie.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 09-04-2013 08:52
 • Data wytworzenia: 09-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 925
 • Link do strony: http://baborow.pl/1387/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_lokale_nr_7_i_8_do_remontu_przy_ulpowstancow_75_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 09-04-2013 08:52 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 09-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 925
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl