Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 15 lipca 2010 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  15 lipca 2010 r. (czwartek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 r.,
   b)
udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
   c)
udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jodoka w Suchej Psinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
4. Rozpatrzenie pisma Pani E.Kielskiej,
5.
. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-07-2010 08:42