Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyprawka szkolna 2013/2014

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że można ubiegać się o dofinansowanie na zakup podręczników, z których uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą korzystać w roku szkolnym 2013/2014.

 

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się uczniowie rozpoczynający naukę w:

-        w klasach I-III szkoły podstawowej,

-        w klasie V szkoły podstawowej,

-        uczniowie niepełnosprawni uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkoły podstawowej i gimnazjum tj. słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Ubieganie się o dofinansowanie na zakup podręczników jest możliwe na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818) oraz zarządzenia nr 907/2013 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 30 lipca 2013 r.

 

Załącznik do informacji

Zarządzenie - Wyprawka 2013

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 30-07-2013 10:09