Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Nipełnosprawnych w Opolu kontynuuje realizację projektu „E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie” .

Projekt adresowany jest do osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
  • zamieszkujących na terenie województwa opolskiego
  • z co najmniej średnim wykształceniem,
  • w przedziale wiekowym od 18-65 roku życia,
  • silnie zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.
Aktualnie trwa rekrutacja drugiej grupy!

Centrum daje mozliwość:
- odbycia płatnego stażu/praktyki zawodowej,
- uczestnictwa w szkoleniu „E-pracownik – specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie",
- zdobycia certyfikatu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych,
- skorzystania z indywidualnych porad specjalistów,
- uczestnictwa w warsztatach psychoedukacyjnych i z zakresu telepracy,
- otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i poczęstunku,
- pracy zdalnej.
 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

ul. Ozimska 25

45 - 057 Opole

tel. +48 77 542 19 01

fax +48 77 453 64 82, wew. 392

e-mail:

www.aktywizacja.org.pl

 

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 16-07-2013 11:40