Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

V Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 17 lutego 2011 r. godz. 16.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  17 lutego 2011 r. (czwartek) o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok
  b)
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
  c)
wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony
  d)
wynajęcia nieruchomości na czas nieoznaczony (lokal w Suchej Psinie)
  e)
przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość zabudowana w Szczytach)
  f)
przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość w Baborowie)
  g)
przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość w Baborowie)
  h)
przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość w Baborowie)
  i)
przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość w Dzielowie)
  j)
zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Tłustomostach
  k)
reorganizacji Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie
  l)
utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  m)
utworzenie samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał
6. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

 
Krystian Dolipski

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-01-2011 12:21