Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

O G Ł O S Z E N I E ZBIÓRKA SELEKTYWNA ŻUŻLI I POPIOŁÓW

O G Ł O S Z E N I E
ZBIÓRKA SELEKTYWNA ŻUŻLI I POPIOŁÓW


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie informuje, że od dnia 1 marca 2013r. wprowadza na terenie Gminy Baborów selektywną zbiórkę żużli i popiołów powstałych w procesie spalania paliwa stałego (węgiel, flot) w kotłowniach w celu ogrzania budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Selektywna zbiórka odpadów w postaci żużli i popiołów powstałych w naszych kotłowniach pozwoli utrzymać stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 10,00 zł/osoby do 30 czerwca 2013r. kiedy to nastąpi zmiana systemu gospodarowania odpadami.

Wszelkich informacji na temat zbiórki selektywnej odpadów komunalnych można uzyskać pod numerem telefonu 77/ 403 69 68  
ZUK Baborów oferuje sprzedaż worków na zmieszane odpady komunalne, które również będą odbierane z gospodarstw domowych według harmonogramu. Cena: 1,35 zł/szt. brutto

 PDFHARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (615,76KB)

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 13-03-2013 01:29