Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

informuje,

 

że w dniu 17 czerwca  2013r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

1.      Sprawozdanie z realizacji zadania powierzonego stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej w 2012r.

2.      Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci.

3.      Omówienie założeń  do arkusza organizacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie na rok szkolny 2013/2014.

4.      Rozpatrzenie wniosków  o stypendia zgodnie z uchwałą RM.

5.      Sprawy bieżące.

 

 

 

 Przewodnicząca Komisji

                                                                           Jadwiga Kowalczykowska

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 07-06-2013 13:46