Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 31 marca 2011 r. godz. 16.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  31 marca 2011 r. (czwartek) o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie sesji
2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok
  b)
likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Tłustomostach,
  c)
wyznaczenia inkasentów łacznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia,
  d)
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baborów środków stanowiących fundusz sołecki,
  e) przystąpienia sołectwa Dziećmarów i sołectwa Szczyty do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim
,
  f)
przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość w Tłustomostach),
  g)
przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (lokal w Dziećmarowie),
  h)
wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

 
Krystian Dolipski

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-03-2011 10:51