Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

IX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 12 lipca 2011 r. godz. 16.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  12 lipca 2011 r. (wtorek) o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwiedzenie prawomocności obrad
2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Baborowa
  b)
wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok,
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał,
6. Zapytania, wolne wnioskiPRZEWODNICZĄCY RADY

 
Krystian Dolipski

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-07-2011 16:15