Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 listopada 2011 r. godz. 16.00

O B W I E S Z C Z E N I E
PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

w dniu 29 listopada 2011r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej UM w odbędzie się
XIII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

b) upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

c) sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego (lokal nr 7 przy ul. Powstańców 75)

d) sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego (lokal nr 8 przy ul. Powstańców 75)

e) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011r.

f) zmiany uchwały Nr XXX-212/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

g) podatku od środków transportowych

h) przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego ( lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 3)

i) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 3)

j) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej ( nieruchomość przy ul. Kościuszki 3)

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym,

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym oraz z realizacji uchwał

6. Zapytania, wolne wnioski

7 .Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystian Dolipski


 

Baborów, dnia 21.11. 2011r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-08-2011 15:10