Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych w I półroczu 2013 r.

Sprawozdanie

z rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów

w I półroczu 2013 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV-32/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmienionej Uchwałą Nr V-51/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 27, poz.344 oraz poz.347) przeprowadzono w I półroczu 2013 r. otwarty nabór ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w I półroczu 2013 r. wyniosła:

- dla popularyzacji piłki siatkowej     – do 5.000,00 zł,

- dla popularyzacji piłki nożnej          – do 28.500,00 zł,

                                               Razem                        – 33.500,00 zł.

Burmistrz Gminy Baborów w dniu 27 grudnia 2012 r. ogłosił otwarty nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie i rozwój sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2013 r.

Do dnia 23 stycznia  2013r. wpłynęła jedna oferta realizacji zadania w zakresie popularyzacji piłki siatkowej, a do 15 lutego 2013 r. – cztery oferty realizacji zadania w zakresie popularyzacji piłki nożnej. Wszystkie zostały przyjęte. W oparciu o kryteria zawarte w Ogłoszeniu przyznano dofinansowanie niżej wymienionym klubom:

KLUB SPORTOWY

Zakres dotacji

Kwota dotacji

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

w Baborowie

Popularyzacja piłki siatkowej

5.000,00 zł

Miejsko Gminny Klub Sportowy „Cukrownik” w Baborowie

Popularyzacja piłki nożnej

20.000,00 zł

 

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Boguchwałów

Popularyzacja piłki nożnej

3.250,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy „Piast”

Raków

Popularyzacja piłki nożnej

3.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy

„Babice”

Popularyzacja piłki nożnej

2.250,00 zł

 

Razem

33.500 zł

Zgodnie z zapisem w treści umów, kluby zobowiązane zostały do złożenia sprawozdań końcowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadań wyszczególnionych w umowach. Dotacje zostały rozliczone w następujący sposób:

KLUB SPORTOWY

KWOTA DOTACJI

INFORMACJE O ROZLICZENIU DOTACJI

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

w Baborowie

5.000,00 zł

 • sprawozdanie złożone w terminie,
 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi,
 • dotacja prawidłowo rozliczona.

Miejsko Gminny Klub Sportowy „Cukrownik”

w Baborowie

19.971,43 zł

 

 • sprawozdanie złożone w terminie,
 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi,
 • dotacja prawidłowo rozliczona,
 • zwrot dotacji w kwocie 28,57 zł.

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Boguchwałów

3.230,00 zł

 • sprawozdanie złożone w terminie,
 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi,
 • dotacja prawidłowo rozliczona,
 • zwrot dotacji w kwocie 20 zł.

Ludowy Zespół Sportowy „Piast” Raków

2.498,00 zł

 • sprawozdanie złożone w terminie;
 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;
 • dotacja prawidłowo rozliczona.
 • zwrot dotacji w kwocie 502,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy

„Babice”

2.250,00 zł

 • sprawozdanie złożone w terminie;
 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;
 • dotacja prawidłowo rozliczona;

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych klubów sportowych w wersji papierowej znajdują się w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

 

Sporządziła: Katarzyna Tomaszewska

 

PDFLKS Babice.pdf (300,03KB)

PDFLZS Piast Raków.pdf (265,47KB)

PDFLZS Sokół Boguchwałów.pdf (215,36KB)

PDFMGKS Cukrownik Baborów.pdf (462,48KB)

PDFMUKS Jedynka Baborów.pdf (245,90KB)

 

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 07-08-2013 18:41
Modyfikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data modyfikacji: 07-08-2013 18:42