Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pocztówki i foldery promujące Gminę Baborów

Gmina Baborów uzyskała dofinansowanie w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007- 2013 na wydanie materiałów promujących miejscowości Gminy Baborów. W ramach projektu zostały wydane kartki oraz foldery. Pocztówki wydano z 12 miejscowości: Baborów, Dziecmarów, Sułków, Dzielów, Księże Pole, Babice, Boguchwałów, Czerwonków, Sucha Psina, Raków, Tłustomosty oraz Szczyty. Każda pocztówka zawiera 2-3 ciekawe przyrodniczo, kulturowo lub historycznie miejsca w danej miejscowości. Dwa rodzaje folderów dotyczących zabytkowego kościoła Św. Józefa w Baborowie oraz sławnych mieszkańców związanych z Gminą Baborów wydano w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. W folderze zostaną przedstawieni m.in. biskup Nathan, ks. Józef Wilpert oraz Feliks Steuer. Nakład zostanie rozdzielony następująco: część zostanie w Urzędzie Gminy, cześć zostanie przekazana do: Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie, Zespołu Szkół w Baborowie, Biblioteki Publicznej w Baborowie, do każdego z opisanych sołectw, w których zostaną przekazane lokalnym stowarzyszeniom, a gdy w danej miejscowości nie ma stowarzyszenia, zostaną przekazane parafiom.

 

Zobacz galerię pocztówek

 

Zobacz foldery:

JPEGfolder_slynne_postacie_str-2-3-4.jpeg (1,10MB)

JPEGfolder_sw_jozef_str_2-3-4.jpeg (1,14MB)

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 18-08-2013 20:00
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 18-08-2013 20:22