Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów

Burmistrz Gminy Baborów informuje ,że na podstawie własnego Zarządzenia Nr OW-199/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży płyt chodnikowych, krawężników oraz kostki brukowej pochodzących z rozbiórki chodników i placów na terenie Gminy Baborów ustalone zostały zasady sprzedaży w/w mienia gminy.

W związku z powyższym ogłasza , że przeznacza do sprzedaży co najmniej 366 szt. płyt chodnikowych o rozmiarze 50x50 cm w cenie brutto 3,00 zł za jedną sztukę. Podania określające ilość płytek do nabycia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego .Sprzedaż będzie odbywała się na bieżąco tuż po wpłynięciu podania i  w miarę pozyskiwania płyt z rozbiórek. Odbiór i transport płyt odbędzie się na koszt kupującego po wpłaceniu w kasie Urzędu należnej kwoty .

 

Baborów dnia 23 sierpnia 2013r.

Burmistrz Gminy Baborów

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 24-08-2013 10:27
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-08-2013 10:27