Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Podmiot odbierający odpady komunalne

21.jpeg

Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Baborów jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów. Przedmiotowa firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego rozpisanego na okres 18 miesięcy, tj. do końca 2014 roku.

W siedzibie firmy prowadzony jest Punkt Obsługi Klienta, w którym to mieszkańcy mogą zaopatrywać się w dodatkowe worki na odpady i pojemniki, a także mogą zgłaszać wnioski bądź skargi, które to firma ma obowiązek rozpatrzyć.

Miejscem zagospodarowania odebranych przez przedmiotową firmę zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu.

Kontakt:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Krakowska 1

48-120 Baborów

tel: 77 4036968

strona internetowa: www.zukbaborow.pl

Jan Drozdowski - Kierownik działu gospodarki komunalnej

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 27-08-2013 08:15
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 16-10-2013 13:33