Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 2 PAŹDZIERNIKA 2012R. O GODZ. 16:30

 OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

w dniu 2 października 2012r. o godz. 16:30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 Porządek obrad obejmuje :

 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji .

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2012r.

b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość zabudowana w Boguchwałowie) - projekt druk nr 214/12.

c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Dąbrowszczaków 1/1)- projekt druk 215/12.

d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Plac Dworcowy 1/3) - projekt druk nr 222/12

e) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 219/12.

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości Gminy Baborów dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach- projekt druk nr 220/12. 

g) przystąpienia sołectwa Dzielów do Programu „Odnowa wsi w województwie opolskim” – projekt druk nr 217/12. 

h) przystąpienia sołectwa Czerwonków do Programu „Odnowa wsi w województwie opolskim” – projekt druk nr 21/12 

i) zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - projekt druk nr 218/12.

j) rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bulkowskiej na Burmistrza Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rad y o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym, oraz z realizacji uchwał.

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystian Dolipski

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-09-2012 08:23