Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Suchej Psinie

Burmistrz Gminy Baborów  ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w Suchej Psinie stanowiącej działkę nr 526/1 o pow. 0,1008 ha zapisanej w KW OP1G/00021228/4. Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy  Baborów  przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  10.200,00 zł.

Wadium ustalono na kwotę   1100,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium    na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia   1 października  2013 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu  7 października 2013 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Burmistrz Gminy Baborów

                                                                           Elżbieta Kielska

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 09-09-2013 13:58
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 09-09-2013 14:17