Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 4 GRUDNIA 2012R. O GODZ. 16:30

O B W I E S Z C Z E N I E
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
    

w dniu 4 grudnia 2012r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie   odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji .

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2012r.

b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży(lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Opawskiej)

c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość niezabudowana w Suchej Psinie)

d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość niezabudowana w Suchej Psinie)

e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość niezabudowana w Babicach)

f) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym,

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej
Krystian Dolipski 

Baborów, dnia 26 listopada 2012r.Opublikował(a):  Data publikacji: 29-11-2012 16:52