WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE CZERWONKOWA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115 poz. 741) tekst jednolity z dnia  19 maja 2010 roku ( Dz.U. Nr 102, poz. 651 ) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do  dzierżawy  następującą nieruchomość położoną na terenie Czerwonkowa:

Działka  Nr 200/5  o pow. 0,3298 ha położona w Czerwonkowie zapisana w Księdze Wieczystej  OP1G/00021231/0   z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Nieruchomość nie jest obciążona prawem rzeczowym i nie przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 21 października  2013 roku.

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 02-10-2013 08:02
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Irena Sapa
 • Data wytworzenia: 02-10-2013
 • Ilość wyświetleń: 1192
 • Link do strony: http://baborow.pl/1582/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_czerwonkowa.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 02-10-2013 08:02
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Irena Sapa
 • Data wytworzenia: 02-10-2013
 • Ilość wyświetleń: 1192
 • Link do strony: http://baborow.pl/1582/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_czerwonkowa.html
 • Data publikacji: 02-10-2013 08:02 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Irena Sapa
 • Data wytworzenia: 02-10-2013
 • Ilość wyświetleń: 1192
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl