Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu na ul. Powstańców w Baborowie

 

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  do remontu nr 8 na ul. Powstańców 75 wBaborowie, o pow. użytkowej 44,28m2 położony na poddaszu budynku. Do lokalu nie przynależą pomieszczenia gospodarcze. Na układ funkcjonalny lokalu składają się:  przechodnia kuchnia, przechodni  pokój, łazienka z wc. Lokal wyposażony w przyłącz instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, na klatce schodowej pion gazowy . Zlokalizowany na działce nr 769/3 o pow. 0,1691 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00037551/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 12.500.00 zł,

Wadium wynosi:  1250,00 zł.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się 12 listopada  2013r.

o godzinie 9:00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój nr 18)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą  wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.  14:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.Termin wpłacania wadium upływa z dniem 5 listopada 2013r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim
w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 lub 4036980.

 

                                                                                                          Burmistrz Gminy

                                                                                                          Elżbieta Kielska

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 08-10-2013 12:23
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 08-10-2013 12:31